Rada města

Usnesení ze zasedání rady ze dne 7.1.2019

Jan Tomsa  28.01.2019 13:55

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 7.1.2019

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Klára Kalinová Ph.D., Bc. Jaroslava Benešová, Jiří Křapka DiS., Jakub Vavroš

Program: 1) Rezignace předsedy komise pro výběrová řízení a jmenování nového předsedy

                  2) Zadávací dokumentace na kanalizaci v ulici Nádražní

                  3) Zadávací dokumentace na úpravu komunikace kolem areálu Pulečný čp.1

                  4) Informace k možné výpovědi z nájmu

                  5) Hodnotící zpráva pečovatelské služby

                  6) Souhlas s uložením inženýrských sítí

                  7) Stanovení ceny vstupného na městský ples

                  8) Upřesnění žádosti o souhlas s oplocením

                  9) TRW – kotelna

                 10) Stanovení platu ředitele ZŠ a MŠ

                 11) Souhlas se vstupem do komunikace v případě havárií

                 12) Krátkodobý pronájem stavební buňky u lyžařského vleku

 

1) Rada města se seznámila s tím, že p. Manhart nadále nechce vykonávat funkci předsedy komise pro výběrová řízení.

 

Návrh usnesení:

1/01/19 – rada města bere na vědomí rezignaci p. Manharta na předsedu komise pro výběrová řízení a jmenuje novou předsedkyni této komise p. Štejfovou s platností od 8.1.2019.

5 hlasů pro

 

2) Rada města se seznámila s návrhem zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „Dešťová kanalizace v ul. Nádražní, Rychnov u Jablonce nad Nisou – I. etapa“

 

Návrh usnesení:

2/01/19 – rada města schválila zadávací dokumentaci na akci „Dešťová kanalizace v ul. Nádražní, Rychnov u Jablonce nad Nisou – I. etapa“

5 hlasů pro

 

3) Rada města se seznámila s návrhem zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „Úprava komunikace kolem areálu Pulečný č.p. 1, Rychnov“

Návrh usnesení:

3/01/19 – rada města schválila zadávací dokumentaci na akci „Úprava komunikace kolem areálu Pulečný č.p. 1, Rychnov“.

5 hlasů pro

4) Starosta informoval radní o tom, že obdržel vyjádření právní kanceláře k možnému podání výpovědi z bytu p. Fišerové.

 

5) Starosta seznámil radní s materiálem hodnotící služby pečovatelské služby v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

 

6) Rada města se seznámila s žádostí o zvláštní užívání komunikace pro uložení plynovodu a plynovodní přípojky k rodinnému domu v Malířské ulici čp. 248.

Návrh usnesení:

4/01/19 – rada města souhlasí s uložením plynovodu a plynovodní přípojky k rodinnému domu v Malířské ulici čp. 248.

5 hlasů pro

 

7) Rada města projednala cenu vstupného na městský ples 2019 a určení výtěžku z tohoto plesu.

Návrh usnesení:

5/01/19 – rada města schválila cenu vstupného na městský ples 2019 ve výši 200,-Kč a zároveň rozhodla, že výtěžek plesu bude použit na podporu rychnovské rodiny s dítětem se závažným onemocněním.

 5 hlasů pro

 

8)  Rada města se seznámila se seznámila s upřesněním žádosti o souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou oplocení na pozemku č. 3047/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

6/01/19 – rada města jako vlastník sousedního pozemku souhlasí se stavbou oplocení na pozemku č. 3047/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Oplocení bude realizováno dle specifikace žadatele, tj. oplocení pletivem a sloupky v zemí bez zabetonování.

5 hlasů pro

 

 

9) Rada města projednala žádost o informaci ve věci možného napojení objektů TRW na licencovaný zdroj tepelného hospodářství v čp. 68. V souvislosti s tím podalo TRW i žádost o souhlas se stavbou „TRW Rychnov u Jablonce nad Nisou – plynová kotelna“

Návrh usnesení:

7/01/19 - Rada města konstatuje, že není technicky ani ekonomicky možné napojení objektů TRW Automotive Czech, s.r.o., ul. Tovární 743 a 744, na licencovaný zdroj tepelného hospodářství v majetku města v ul. Tovární 68. Rada města souhlasí se stavbou „TRW Rychnov u Jablonce nad Nisou – plynová kotelna“

5 hlasů pro

 

10) Rada města projednala se seznámila se změnou platu ředitele ZŠ a MŠ Ing. Sachera v souvislosti s nařízením vlády platným od 1.1.2019.

Návrh usnesení:

8/01/19 – Rada města bere na vědomí změnou platového výměru ředitele ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou Ing. Sachera v souvislosti se změnou nařízení vlády.

5 hlasů pro

 

11) Rada města projednala návrh na stanovení souhlasu se vstupem do komunikace v případě havárií inženýrských sítí.

 

Návrh usnesení:

9/01/19 - Rada města vydává celoroční souhlas se vstupem do komunikací ve správě obce za účelem odstranění případných havárií inženýrských sítí.

5 hlasů pro

 

12) Rada města projednala návrh na zveřejnění úmyslu pronájmu reklamních ploch na objektech lyžařského vleku.

Návrh usnesení:

10/01/19 - Rada města schvaluje vyvěšení úmyslu pronájmu reklamních ploch na objektech u lyžařského vleku, na pozemcích p.č. 1794 a 3136 k.ú. Rychnov pro rok 2019

5 hlasů pro

 

 

 

 

13) Rada města se seznámila s žádostí o krátkodobý pronájem stavební buňky u lyžařského vleku pro prodej občerstvení.

Návrh usnesení:

11/01/19 – rada města schválila krátkodobý pronájem stavební buňky u lyžařského vleku od 10.1.2019  na dobu 30ti dnů firmě MAPA Maryško za 600,-Kč včetně el. energie a zároveň schválila zveřejnění úmyslu pronájmu.

5 hlasů pro

 

 

Jiří Křapka Dis.                                                                                           Bc. Tomáš Levinský

 místostarosta                                                                                                   starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.