Rada města

Usnesení rady ze dne 17.12.2018

Jan Tomsa  11.01.2019 08:34

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.12.2018

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Klára Kalinová Ph.D., Bc. Jaroslava Benešová, Jiří Křapka DiS., Jakub Vavroš

Program: 1) Informace ředitele ZŠ a MŠ

                 2) Informace o dopravní obslužnosti

                 3) Lípa u hasičské zbrojnice

                 4) Žádost o povolení vjezdu

                 5) Ukončení nájemní smlouvy na pozemek č. 1002

                 6) Žádost o souhlas se sjezdem, kanalizační a vodovodní přípojkou

                 7) Rozdělení pozemku č. 494

                 8) Zvláštní užívání komunikace

                 9) Převod financí v rámci pravomoci rady

               10) Jmenování členek SPOZu

 

1) Ředitel ZŠ a MŠ Ing. Sacher seznámil radu s provozem příspěvkové organizace s jejími výsledky a personálním zajištění.

Návrh usnesení:

193/12/18 - rada města stanovila odměnu řediteli ZŠ a MŠ Ing. Sacherovi dle důvodové zprávy a ukládá MěÚ pozvat ředitele na zasedání rady v druhé polovině března 2019 k podání informace o personálním zajištění v Mateřské škole.

5 hlasů pro

 

2) Starosta seznámil radu s aktuálním děním ve věci dopravní obslužnosti města a jeho setrvání v Dopravním sdružení obcí Jablonecka. Tato problematika bude projednána na zasedání zastupitelstva města dne 20.12.2018.

 

3) Rada města se seznámila s informací o stavu lípy na pozemku č. 1300/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

194/12/18 – rada města souhlasí s pokácením lípy na pozemku města č. 1300/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

5 hlasů pro

 

4) Starosta informoval radní, že strážník městské policie Mgr. Švarc podal výpověď z pracovního poměru.

 

5) Rada města ses seznámila s žádostí p. Kubíčka o povolení vjezdu na hřebenovku na Pelikovicích.

Návrh usnesení:

195/12/18 – rada města souhlasí s tím, aby MěÚ poskytl v odůvodněných případech povolení k vjezdu na hřebenovku na Pelikovicích.

5 hlasů pro

 

6) Rada města projednala návrh na ukončení nájemní smlouvy k pozemku č. 1002.

 

Návrh usnesení:

196/12/18 – rada města rozhodla ukončit s manželi Hořejšovými nájemní poměr k pozemku č. 1002 formou dohody o ukončení nájmu ke dni 31.12.2018.

5 hlasů pro

 

7) Rada města projednala žádost o souhlas s využitím stávajícího sjezdu pro novostavbu rodinného domu na pozemku č. 620 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a s uložením kanalizační a vodovodní přípojky.

 

Návrh usnesení:

197/12/18 – rada města souhlasí s užíváním stávajícího sjezdu u novostavby domu na pozemku č. 620 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Rada města zároveň souhlasí s provedením veřejné části kanalizační přípojky ze stávající kanalizační šachty na pozemku č. 627/1 na pozemek č. 620 a s provedením veřejné části vodovodní přípojky z pozemku č. 617.

5 hlasů pro

 

8) Rada města se seznámila s návrhem na rozdělení pozemku č. 494 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na jednotlivé stavební parcely.

 

Návrh usnesení:

198/12/18 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené rozparcelování pozemku č. 494 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

5 hlasů pro

 

9) Rada města projednala žádost o dodatečný souhlas se zvláštním užíváním komunikace Čechova z důvodu havárie kanalizační přípojky.

 

Návrh usnesení:

199/12/18 – rada města souhlasí se zvláštním užíváním komunikace Čechova z důvodu havárie kanalizační přípojky.

5 hlasů pro

 

10) Rada města se seznámila s návrhem na provedení převodu financí v rámci pravomoci rady města.

Návrh usnesení:

200/12/18 – rada města schválila převod částky 20.000,-Kč z položky 5167 na položku 5139 vše v rámci paragrafu 5512 Hasiči.

5 hlasů pro

 

11) Rada města se seznámila s návrhem na jmenování členů komise Sboru pro občanské záležitosti.

Návrh usnesení:

201/12/18 – rada města jmenuje za členky SPOZu Petru Šikolovou, Vlastu Kubátovou, Evu Dynterovou, Miluši Bubeníkovou, Hanu Němcovou, Martinu Vágnerovou, Hanu Kuželovou, Petru Mahdalovou.

5 hlasů pro

 

 

       Jiří Křapka DiS.                                                                                           Bc. Tomáš Levinský

        místostarosta                                                                                                     starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.