Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 1.11.2018

Jan Tomsa  06.11.2018 10:01

Na úřední desce od 06.11.2018 do 23.11.2018

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Rychnova z Jablonce nad Nisou ze dne 1.11.2018.

 

135/11/18 - Zastupitelstvo města schválilo volební řád pro volbu starosty, místostarosty a radních pro ustavující zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou dne 1. 11. 2018.

 

136/11/18 - Zastupitelstvo města určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, ostatní funkce členů zastupitelstva jsou neuvolněné.

 

137/11/18 - Zastupitelstvo města zvolilo starostou města Bc. Tomáše Levinského.

 

138/11/18 – Zastupitelstvo města zvolilo místostarostou města Jiřího Křapku DiS.

 

139/11/18 – Zastupitelstvo města zvolilo třetím členem rady Ing. Kláru Kalinovou Ph.D.

 

140/11/18 – Zastupitelstvo města zvolilo čtvrtým členem rady Bc. Jaroslavu Benešovou.

 

141/11/18 – Zastupitelstvo města zvolilo pátým členem rady Jakuba Vavroše.

 

142/11/18 - Zastupitelstvo města zřizuje finanční a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné.

 

143/11/18 - Zastupitelstvo města jmenuje předsedou finančního výboru Ing. Leoše Adlera.


144/11/18 - Zastupitelstvo města jmenuje předsedou kontrolního výboru Ing. Františka Chloubu.
 

145/11/18 - Zastupitelstvo města jmenuje Martina Poláčka a Ing. Jana Patočku členy finančního výboru.
 

146/11/18 - Zastupitelstvo města jmenuje Mgr. Marka Zikla a Ing. Petra Bartoně členy kontrolního výboru.

 

147/11/18 - Zastupitelstvo města ve volebním období 2018–2022 pověřuje oddáváním Mgr. Ivu Šrekovou.
 

148/11/18 - Zastupitelstvo města stanovuje odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 6.000,- Kč měsíčně, neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon funkce člena rady ve výši 1.200,- Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1.200,- Kč měsíčně, a za výkon funkce člena zastupitelstva ve výši 0,-Kč Kč měsíčně ode dne 1.11.2018. Předsedům komisí se stanovuje odměna ve výši 1.200,-Kč ode dne jmenování radou do funkce. V případě souběhu funkcí se stanoví měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje vyšší odměna.

 

 

 

Bc. Tomáš Levinský                                                                Jiří Křapka DiS.

         starosta                                                                              místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.