Rada města

Usnesení rady ze dne 15.8.2018

Jan Tomsa  22.08.2018 08:58

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 15.8. 2018

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová Ph.D.

Program: 1) Veřejná soutěž na obnovu mostu M08

                 2) Servisní smlouva na MKDS

                 3) Žádost o výlep plakátů na volby

                 4) Webové stránky města

                 5) Projektová dokumentace na komunikaci III/28713 Pelíkovice

                 6) Žádost o umístění zpomalovacích retardérů

                 7) Zvláštní užívání komunikace

                 8) Žádosti o pronájem

 

1) Rada města se seznámila se zápisem z jednání komise pro výběrová řízení pro akci „Obnova mostu M08, Rychnov u Jablonce nad Nisou“.

 

Návrh usnesení:

130/08/18 – rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že vítězem veřejné soutěže na „Obnovu mostu M08, Rychnov u Jablonce nad Nisou“ je firma SANAP, s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku.

3 hlasy pro

 

2) Rada města se seznámila s návrhem servisní smlouvy na městský dohledová kamerový systém.

 

Návrh usnesení:

131/08/18 – rada města schválila uzavření servisní smlouvy na městský dohledová kamerový systém s firmou TELMO a.s.

3 hlasy pro

 

3) Rada města se seznámila s žádostí KSČM o výlep plakátů na nadcházející volby do senátu.

Návrh usnesení:

132/08/18 – rada města vzhledem ke skutečnosti, že město nemá k dispozici výlepové plochy zamítla žádost OV KSČM Jablonec nad Nisou o umožnění výlepů pro nastávající volby do senátu. Rada města doporučuje žadatelům obrátit se na komerční subjekty, které se výlepem zabývají.

3 hlasy pro

4) Rada města se seznámila s materiálem týkající se návrhu na nové webové stránky města. Rada se seznámila s nabídkou firmy WEBHOUSE, která realizovala většinu webů města a obcí, které se umístili v soutěži o Zlatý erb.

Návrh usnesení:

133/08/18 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vytvoření nových webových stránek města dle nabídky firmy WEBHOUSE, s.r.o.

3 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila s nabídkou na zpracování projektové dokumentace na „Souvislou údržbu povrchu vozovky silnice III/28713 Pelíkovice – TP“. V případě, že bude mít město zpracovanou dokumentaci je vysoce pravděpodobné, že ještě v letošním roce provede Liberecký kraj opravu této komunikace.

 

Návrh usnesení:

134/08/18 – rada města ukládá MěÚ zajistit přípravu projektové dokumentace na „Souvislou údržbu povrchu vozovky silnice III/28713 Pelíkovice – TP“.

3 hlasy pro

 

6) Rada města se seznámila s žádostí o instalaci retardérů v části Dolní Dobré Vody v ulici Dobrovodská, kde dochází k častému překračování povolené rychlosti.

 

Návrh usnesení:

135/08/18 – rada města ukládá MěÚ zajistit dopravní značení a instalaci retardérů v ulici Dobrovodská.

3 hlasy pro

 

7) Rada města projednala žádost o souhlas se zvláštním komunikace.

 

Návrh usnesení:

136/08/18 – rada města souhlasí se zvláštním užíváním komunikace Komenského z důvodu realizace přeložky plynové přípojky.

3 hlasy pro

 

 

8) Rada města se seznámila s žádostí firmy JHSP s.r.o. o pronájem části nebytových prostor v objektu TILIE.

Návrh usnesení:

137/08/18 – rada města ukládá MěÚ zveřejnit úmysl pronájmu části nebytových prostor (35 m2) v objektu TILIE. Rada města zároveň schválila krátkodobý pronájem těchto nebytových prostor po dobu 30 dnů firmě JHSP s.r.o. za 45,-Kč/m2.

3 hlasy pro

 

9) Rada města se seznámila s žádostí o pronájem části zahrady u domu čp. 171.

 

Návrh usnesení:

138/08/18 – rada města ukládá MěÚ zveřejnit úmysl pronájmu části pozemku č. 1235/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce and Nisou.

3 hlasy pro

 

 

Bc. Tomáš Levinský                                                                                        Ing. Martin Vágner

         starosta                                                                                                       místostarosta

Diskuze

  • 28. 08. 2018 12.32
    Děkuji za odpověď. Ze zveřejněného úmyslu je to jasné, z usnesení rady města není jasné  …
  • 24. 08. 2018 09.36
    Jedná se o zahradu u domu č.p. 171.  …
  • 24. 08. 2018 08.32
    Cituji : "9) Rada města se seznámila s žádostí o pronájem části zahradu u domu čp.  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.