Aktuality

SVS provádí rekonstrukci kanalizace v Rychnově u Jablonce n. N., v ul. nám. Míru a Horská

Tomáš Levinský  07.08.2018 15:13

Tisková zpráva
Teplice, 7. srpna 2018

SVS provádí rekonstrukci kanalizace v Rychnově u Jablonce n. N.,
v ul. nám. Míru a Horská

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další plánovanou investiční akci roku 2018: V Rychnově u Jablonce nad Nisou, v ul. nám. Míru a Horská, budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace v délce 261,4 metrů, pro cca. 60 napojených obyvatel. Stavba je prováděna v koordinaci s investiční akcí města Rychnov na obnovu dotčených komunikací.

Více o stavbě:

V ulici Horská a přes parkovací stání na nám. Míru se nacházejí kanalizační stoky z betonu průměru DN 300 a DN 500. Potrubí jsou popraskaná, chybějí části stěn a dna, dochází ke značnému nátoku balastních vod, jsou netěsná hrdla spojů. Z těchto důvodů a s ohledem na investiční záměr města rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Navazovat bude obnova povrchů ze strany města Rychnova. Co se vodovodu v uvedené lokalitě týče, ten je po provedené rekonstrukci v dobrém technickém stavu (rekonstrukce proběhla v letech 2007 a 2010).

Celková délka rekonstrukce kanalizační stoky je 261,4 metrů. Rekonstrukce je prováděna z kameninových trub hrdlových DN 300 a DN 500. Součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 29. června 2018. Vlastní stavební práce jsou v plném proudu a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 30. října 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 59 úpraven vody, 988 vodojemů, 8958 km vodovodů (bez přípojek), 189 čistíren odpadních vod a 3956 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz


Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz


 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.