Aktuality

SVS provádí rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Rychnově u Jablonce n. N., v ul. Truhlářská a U Po

Tomáš Levinský  07.08.2018 15:10

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další plánovanou investiční akci roku 2018: V Rychnově u Jablonce nad Nisou, v ul. Truhlářská a U Potůčku, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v délce 164,5 metrů, nevyhovující úseky kanalizace v délce 180 metrů, pro cca. 50 napojených obyvatel. Stavba je rovněž prováděna v koordinaci s investiční akcí města Rychnov na obnovu dotčených komunikací.

Více o stavbě:

V ulici Truhlářská se nachází vodovodní řad z oceli průměru DN 50 z roku 1987. Řad je poruchový, inkrustovaným a značně zkorodovaný, jedná se již o havarijní stav. Dále se v ulici Truhlářská nachází kanalizační stoka z betonu průměru DN 300. Potrubí je popraskané, chybějí části stěn a dna, je zkorodované, a místy natékají balastní vody. Ve špatném stavu je rovněž kanalizace v části ulice U Potůčku, kde je rovněž úsek betonové kanalizace DN 300. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

Celková délka rekonstrukce kanalizačních stok je 180,0 m (úsek 1 - 103,5 metrů, úsek 2 - 76,5 metrů). Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V převážné délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění společným otevřeným paženým výkopem v souběhu s navrhovaným vodovodním řadem (IO 02). Pouze počáteční část trasy kanalizační stoky „1“ bude provedena v samostatném paženém výkopu.

Dále bude probíhat rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu DN 80 v ulici Truhlářská, která bude provedena v úseku od křižovatky s ul. Nádražní ke křižovatce s ul. Občanská (přes křižovatku ul. Truhlářská/U Potůčku). Vodovodní řad je veden po celé délce v místní asfaltové komunikaci, v celkové délce 164,5 metrů a bude proveden vč. přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena v celé délce z polyetylenového potrubí PE 100RC d90. V převážné délce rekonstrukce vodovodního řadu se předpokládá provádění společným otevřeným paženým výkopem v souběhu s navrhovanou rekonstrukcí kanalizace. Pouze počáteční a koncová část trasy vodovodního řadu bude provedena v samostatném paženém výkopu.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. července 2018. Vlastní stavební práce probíhají a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 30. října 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 59 úpraven vody, 988 vodojemů, 8958 km vodovodů (bez přípojek), 189 čistíren odpadních vod a 3956 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

                        

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.