Rada města

Usnesení rady ze dne 18.6.2018

Jan Tomsa  21.06.2018 08:57

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 18.6. 2018

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová, RNDr. Tomáš Vágai, Bc. Jaroslava Benešová (od bodu 2)

Program: 1) Kontrola usnesení rady

                2) Tepelné hospodářství města

                3) Zadávací dokumentace – obnova mostu M-08 Údolní

                4) Objízdná trasa

                5) Kanalizace v ulici Brusičská

               

 

1) Rada města se seznámila s tabulkou plnění usnesení rady města za rok 2018.

Návrh usnesení:

104/06/18 – rada města bere na vědomí informaci o plnění usnesení rady města za rok 2018.

4 hlasy pro

 

2) Na zasedání se dostavil Ing. Žabka, který zastupuje firmu provozující kotelny města. Na zasedání se rovněž dostavila radní Bc. Benešová. Radní diskutovali o budoucnosti tepelného hospodářství města a o způsobu jakým bude toto hospodářství zajištěno. Současný provozovatel upozornil na problémy a nedostatky tepleného hospodářství a poukázal na některá opatření, která dosud nebyla realizována. Starosta dal na zváženou možnost, že město bude nakupovat plyn společně s městem Liberec a vypíše pouze zakázku malého rozsahu na kotelnu v Besedě. Diskutovala se cena plynu jako komodity a případné personální zajištění provozu kotelen.

 

Návrh usnesení:

105/06/18 – rada města ukládá MěÚ vypsat zadávací řízení na provozovatele kotelen města a dodavatele tepla pro roky 2019–2010.

4 hlasy pro, 1 se zdržel

 

3) Starosta informoval, že město uspělo s žádostí o dotaci na obnovu mostu v Údolní ulici.

 

Návrh usnesení:

106/06/18 – rada města schválila zadávací dokumentaci na akci „Obnova mostu M-08, Rychnov u Jablonce nad Nisou“.

5 hlasů pro

 

4) Rada města se seznámila s žádostí o souhlas s objízdnou trasou vedoucí přes Rychnov v době od 9.7. do 14.7. 2018, kdy bude uzavřen kruhový objezd a ulice Turnovská v Jablonci nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

107/06/18 – rada města nesouhlasí s objízdnou trasou vedoucí přes Rychnov u Jablonce nad Nisou v době uzavření kruhového objezdu a ulice Turnovská v Jablonci nad Nisou z důvodu zhoršení kvality bydlení.

5 hlasů pro

 

5) Rada města vzala na vědomí žádosti o vybudování kanalizace Brusičská. Touto problematikou se bude zaobírat na některém dalším jednání rady města,

 

6) V souvislosti s předchozím jednání o tepelném hospodářství města radní města požadují předložit soupis jednotlivých závad na tepelném hospodářství.

 

Návrh usnesení:

108/06/18 – rada města ukládá MěÚ připravit soupis závad na tepelném hospodářství města včetně prioritizace jednotlivých oprav. Tento soupis požaduje předložit na dalším zasedání rady města.

5 hlasů pro

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                              Bc. Tomáš Levinský

     místostarosta                                                                                         starosta

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.