Rada města

Usnesení rady ze dne 28.5.2018

Jan Tomsa  20.06.2018 08:26

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 28.5. 2018

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová, RNDr. Tomáš Vágai

 

Program: 1) Parkovací stání v ulice Nová

 

1) Starosta radní informoval o jednání s výborem a občany SVJ 655-657, které se týkalo vybudování 6 nových parkovacích míst před jejich domem, které bylo vyvoláno občany zmíněných domů.  Dále o provedení místního šetření u obyvatel a majitelů bytů v domech čp. 655, 656 a 657 u kterých byl zjištěn většinový souhlas s vytvořením 6 nových parkovacích míst mezi vchody 656-657. Výsledek šetření byl 16 pro, z 24 majitelů bytů. Na pátečním jednání s výborem SVJ vzešel z jejich strany po delší rozpravě konsensuální návrh na podélné stání, čímž by vznikla jen 3 parkovací místa, při stejném podélném záboru pozemku. Starosta dále informoval radu o postupu likvidace septiku před uvedeným domem. V současné době se připravuje projektová dokumentace. Na místě po septiku, by v dalších letech mohla vzniknou další parkovací místa, neboť podle vypracované dopravní studie je současný počet parkovacích míst ve městě nedostatečný.

 

 

Návrh usnesení:

96/05/18 – rada města schválila původní záměr – vybudování 6-sti parkovacích míst před domem čp. 655,656 a 657, z důvodu kritického nedostatku parkovacích míst v této lokalitě, v souladu s usnesením zastupitelstva č. 205/12/17, kterým byl schválen plán oprav komunikací na roky 2018 až 2022.

4 hlasy – pro; 1 hlas - zdržel

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                 Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                                  starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.