Rada města

Usnesení rady ze dne 24.5.2018

Jan Tomsa  11.06.2018 16:34

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5. 2018

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová, Bc. Jaroslava Benešová

Program:

1) Dům čp. 468

2) Knihovní řád

3) Směrnice ke GDPR

4) Smlouva o právu k provedení stavby

5) Zvláštní užívání komunikace

6) Žádost NISA-UNION

7) Domácí kompostéry

8) Využití márnice

9) Žádost GAZ AUTO

10) Žádost o umožnění stání v Tovární ulici

 

1) Rada města diskutovala o rekonstruovaném domě čp. 468 ve školní ulici. Radní se dohodli pozvat na některou z dalších zasedání rady města majitele této nemovitosti.

2) Rada města se seznámila s návrhem nového knihovního řádu.

Návrh usnesení:

86/05/18 – rada města schválila nový Knihovní řád městské knihovny v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

4 hlas pro

 

3) Rada města se seznámila s návrhem směrnice o provozu informačních technologií Městského úřadu upravené na podmínky GDPR.

 

Návrh usnesení:

87/05/18 – rada města schválila směrnici č. 1/18 Provoz IS MÚ.

4 hlasy pro

 

4) Rada města se seznámila s návrhem směrnice o Ochraně osobních údajů MÚ.

Návrh usnesení:

88/05/19 – rada města schválila směrnici č. 2/18 Ochrana osobních údajů MÚ.

4 hlasy pro

 

5) Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o právu k provedení stavby mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Návrh usnesení:

89/05/18 – rada města schválila uzavření smlouvy o právu k provedení stavby mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve věci „SO 101 - Úprava odbočovací větve I/65 MÚK Rychnov a SO 410 – Úprava vrchního vedení 35kV v km 2,780 na p.p.č. 3093, 3012,3031“ v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (dále jen dotčené nemovitosti p.p.č.3012, 3031). Stavba bude realizována podle projektu zpracovaného firmou Valbek spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.

 

4 hlasy pro

 

6) Rada města se seznámila s žádostí o dodatečný souhlas na zvláštní užívání komunikace.

Návrh usnesení:

90/05/18 – rada města dodatečně souhlasí se zvláštním užíváním komunikace Občanská z důvodu havárie kanalizačního řadu.

4 hlasy pro

 

Návrh usnesení:

91/05/18 - rada města dodatečně souhlasí se zvláštním užíváním komunikace Nádražní z důvodu havárie kanalizačního řadu.

4 hlasy pro

 

7) Rada města se seznámila s žádostí NISA-UNION s.r.o. o vyjmutí pozemku č. 944/11 v k.ú. Pelíkovice ze stávající nájemní smlouvy z důvodu, že je tento pozemek nepřístupný zemědělské mechanizaci.

Na další zasedání rady bude připraven dodatek nájemní smlouvy.

 

8) Rada se seznámila s podmínkami přidělování kompostérů a s návrhem smlouvy o výpůjčce a darování kompostéru.

Návrh usnesení:

92/05/18 – rada města schválila podmínky přidělování domácích kompostérů a schválila znění smlouvy o výpůjčce a darování kompostéru.

4 hlasy pro

 

9) Rada města se seznámila s návrhem na využití stávajícího objektu márnice pro zřízení kolumbária.

 

 

Návrh usnesení:

93/05/18 - Rada města souhlasí se zahájením prací na studii (včetně nákladů) využití hřbitovní márnice pro zřízení městského kolumbária.

4 hlasy pro

 

10) Rada města se seznámila s žádostí GAZ AUTO PRAHA s.r.o. o prodloužení dodací lhůty na vozidlo GAZ 33027 GAZelle s nosičem kontejnerů z důvodu výpadku dodavatele – výrobního závodu GAZ v Ruské federaci.

Návrh usnesení:

94/05/18 – rada města souhlasí s prodloužením dodací lhůty do 30.6.2018 na vozidlo GAZ 33027 GAZelle s nosičem kontejnerů. Na toto prodloužení lhůty bude sepsán dodatek ke smlouvě.

4 hlasy pro

 

11) Rada byla seznámena s možností čerpání dotace v rámci dotačního programu „Větráme školy“

 

12) Rada města projednala žádost POWERFULL CAR s.r.o. o možnost stání 2-3 nákladních vozidel v ulici Tovární.

Návrh usnesení:

95/05/18 – rada města souhlasí s se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro 2–3 nákladních vozidel firmy POWERFULL CAR v ulici Tovární s tím, že žadatel zajistí na vlastní náklady příslušné dopravní značení, které předá do správy Městskému úřadu. Náhrada za zábor veřejného prostranství bude vypočtena v souladu s vyhláškou č. 3/2011. Souhlas se vydává do 31.12.2018.

4 hlasy pro

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                             Bc. Tomáš Levinský

      místostarosta                                                                                                       starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.