Aktuality

Kompostéry občanům

Tomáš Levinský  29.05.2018 11:51
Občané města Rychnov u Jablonce nad Nisou mají možnost zízkat zdarma kompostéry. Zatím byly městu dodány plastové 900 l kompostéry, které si můžete vyzvednou po domluvě s panem tajemníkem v Tilii.
 
 

Podmínky pro poskytování zahradních kompostérů z projektu

„Pořízení štěpkovače a kompostérů pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou“

 

 • Žadatelem může být:
  • je fyzická osoba starší 18 let, která je vlastníkem, spoluvlastníkem nebo nájemcem pozemku v obci Rychnov u Jablonce nad Nisou
   - společenství vlastníků jednotek, bytová družstva apod., která jsou zároveň vlastníkem pozemku v obci Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

 • Žadatel nesmí mít závazky po splatnosti vůči městu Rychnov u Jablonce nad Nisou
 • Kompostér může být užíván pouze na katastrálních územích obce Rychnov u Jablonce nad Nisou
 • Kompostér nesmí být umístěn na veřejně přístupném pozemku.
 • Pokud bude žadatelem společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytové družstvo, bude žádost podána prostřednictvím oprávněného zástupce (předsedy společenství, družstva apod.)
 • Po celou dobu výpůjčky (tzn. do 31. 12. 2023) bude kompostér umístěn na pozemku uvedeném v žádosti. Případné změny v umístění kompostéru je žadatel povinen oznámit statutárnímu městu Rychnov u Jablonce nad Nisou ve lhůtě do 10 dnů.
 • Kompostér může být využíván pouze k účelu, ke kterému je určen, tzn. ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu.
 • Žadatel musí umožnit kontrolu umístění a užívání kompostéru v souladu se smlouvou o výpůjčce, jak ze strany statutárního města, tak ze strany poskytovatele dotace či jiných příslušných orgánů dle dotačních podmínek.
 • Po celou dobu výpůjčky (tzn. do 31. 12. 2023) bude kompostér v majetku města. Žadatelé budou mít kompostér zdarma vypůjčený, po uplynutí doby výpůjčky přejde do jejich osobního vlastnictví. Smlouva o výpůjčce a následném darování je k nahlédnutí na internetových stránkách města.
 • Žádosti o poskytnutí zahradního kompostéru budou přijímány průběžně.
 • Žadatelé, kteří se zúčastnili ankety – Zahradní kompostéry, budou při přidělování kompostérů upřednostněni.
 • Kompostéry budou přidělovány do vyčerpání zásob.
 • V případě, že bude žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, bude vyřazena.
 • Pro přidělení kompostéru nevzniká žadateli právní nárok.
 • Vypůjčitel je povinen udržovat kompostér po celou dobu výpůjčky v takovém technickém stavu, aby byla zachována jeho funkčnost, je povinen zabránit poškození nebo odcizení kompostéru. Za případné škody na kompostéru nese odpovědnost vypůjčitel, který je povinen v případě poškození kompostéru na vlastní náklady uhradit opravy nebo výměny jednotlivých dílů. Tyto povinnosti se nevztahují na závady vzniklé výrobní vadou po dobu záruky poskytované výrobcem kompostéru (24 měsíců)
 • Vypůjčitel zajistí na své náklady účelné a ekologické využití vzniklého kompostu. Vzniklý kompost je jeho majetkem. Nekvalitní kompost nebo odpad vzniklý nekvalitním kompostováním je vypůjčitel povinen zneškodnit na své náklady.
 • Vypůjčitel kompostéru je povinen oznámit městu veškeré změny skutečností, které uvede ve smlouvě (změna adresy bydliště, adresa umístění kompostéru apod.), a to nejpozději do 10 dnů.
 • K vyzvednutí kompostéru budou žadatelé vyzváni prostřednictvím e-mailu, případně poštou pokud nedisponují elektronickou adresou. Kompostéry bude možné vyzvednout v objektu Tilia, Náměstím Míru čp. 720, Rychnov u Jablonce nad Nisou po telefonické domluvě  s tajemníkem Městského úřadu p. Tomsou na tel. 488 880 923, mob. 607 832 361
 •   Při převzetí kompostéru předloží žadatelé občanský průkaz a uzavřou smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostéru.
 • Kompostéry jsou dvojího typu:
  • PLAST - vyrobeny z odolného recyklovaného plastu, mají objem 900 litrů, rozměry 100X100X100 cm, v hodnotě 2.541,-Kč
  • DŘEVO – smrk//borovice o objemu 1700 litrů, v hodnotě 2.843,50 Kč
  • více na  http://www.rychnovjbc.cz/_36101_kompostery-obcanum/

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.