Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 24.5.2018

Jan Tomsa  25.05.2018 10:26

Na úřední desce od 25.05.2018 do 12.06.2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24. 5. 2018

 

68/05/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 812 o výměře cca 93 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 30.6.2018

69/05/18 - Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XXXVI ke změně platného územního plánu.

70/05/18 - Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XX ke změně platného územního plánu ve variantě sjezdu z kruhového objezdu přes těleso železnice a dále po západní straně železničního náspu.

71/05/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, položka 6122 (stroje, přístroje, zařízení) 24.200,-Kč (nákup štěpkovače – výběrové řízení). Termín splnění do: 25.5.2018.

72/05/18 - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 4.

73/05/18 - Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního příspěvku pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 10.000,-Kč.

74/05/18 - Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění úmyslu převodu podílu v BD Mohelka dle smlouvy Města s BD Mohelka ze dne 11.7.1997. Termín splnění do: 28.5.2018

75/05/18 - Zastupitelstvo schvaluje plán prevence kriminality města Rychnov u Jablonce nad Nisou na roky 2018–2021.

76/05/18 - I.  r o z h o d l o ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci pana Tomáš Levinského k jednání na valné hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 21. 6. 2018, kdy pan Tomáš Levinský je na základě této delegace oprávněn k účasti na jednání a k hlasování jménem obce Rychnov u Jablonce nad Nisou na předmětné valné hromadě; a II. u k l á d á  panu Tomáši Levinskému, aby se zúčastnil předmětné valné hromady a jednal na této valné hromadě v zájmu obce Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                           Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                           starosta

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.