Veřejné sbírky

Rychnov pomáhá - veřejná sbírka na zvon

Tomáš Levinský  14.05.2018 08:57

Veřejná sbírka - zvon

Jednou z nejvýznamnějších památek našeho města je zdejší kostel sv. Václava ve kterém je umístěn zvon vzácný tím, že pochází ze 17. století a pamatuje starý dřevěný kostel, odkud byl převezen do toho nynějšího. Bohužel je tento zvon nefunkční a proto se v Rychnově nezvoní. Rychnovští farníci přišli s myšlenkou obnovení tohoto rituálu a město je podpořilo vyhlášením veřejné sbírky. Podpořit tuto myšlenku můžete i vy. 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou proto vyhlásilo veřejnou sbírku pod názvem Rychnov pomáhá – kostelní zvon,  jejímž účelem je nashromáždit finanční prostředky na financování výroby zvonu do kostela sv. Václava v Rychnově u Jablonce nad Nisou a na financování oprav a rekonstrukci objektu kostela sv. Václava a jeho případné dozařízení.

Přispět na tuto sbírku můžete od 2.5.2018 do pokladniček  a nebo na bankovní účet vedený u Česká spořitelny, a.s., Číslo účtu: 60038-963232349/0800.

Jen pro zajímavost naši sousedé z Pulečného zvoní novým zvonem od 2016


.

„O zvonech v místním kostele se můžeme dočíst ve farní kronice. Kostel měl tři zvony. Největší se jmenoval František Josef (pojmenován byl na počest Františka Josefa, hraběte z Valdštejna), prostřední dostal jméno Karl a nejmenší byl pojmenován po patronu kostela Václav.

Zda zvony František Josef a Karl bývaly zavěšeny v původním rychnovském dřevěném kostelíku se mi nepodařilo zjistit. Jisté však je, že zvony byly po dostavbě dnešního kostela zavěšeny a v letech 1714 – 1719 vysvěceny. Z historie o posledním zvonu, sv. Václava, víme poněkud více. Za něj vděčí kostel rádelskému rychtáři D. Kraussovi, který zvon nechal po domluvě s tehdejším farářem ulít.

Kronika uvádí, že na zvonu bylo možno nalézt nápis: „Roku 1713 ulil mě Nikolaus Zoy v Praze“. Zvon byl umístěn v sanktusové věžičce, vážil kolem 1q a bylo na něj zvoněno při ranních mších na Sanktus a v případě bouřek, kterých tehdy v Rychnově a okolí nebylo málo. Štědrý dárce pořídil ke zvonu i řemen a zvon byl v měsíci dubnu 1714 slavnostně vysvěcen. Dlužno poznamenat, že pan Krauss neopomněl na zvonu zvěčnit svůj bohulibý čin nápisem: „David Krauss, vrchní rychtář z Rádla, nechal udělat tento zvonek rychnovskému kostelu ke cti Boží a sv. Václavu v roce 1713“. Ale již po 11 letech, pokud budeme věřit zápisům, byl zvon přelit a znovu vysvěcen. Tentokrát bylo na něm možno číst: „Tento rozbitý zvon z rychnovského kostela sv. Václava byl v Praze přelit a vysvěcen v roce 1724“. Vedle výše uvedeného textu byl na zvonu obraz patrona země české a ozdoby.

Největší zvon byl rovněž přelit a znovu vysvěcen v roce 1738. Historie zvonu Karl by měla sahat až do poloviny 17. století, tedy do doby, kdy v Rychnově stával dřevěný kostelík. K jeho vysvěcení v novém kostele došlo roku 1719. O jeho přelití svědčí nápis na zvonu uváděný P. Felgerem. Zní: „Ke cti Boží byl jsem ulit Donatem Schoettern v roce1848 … …Ellyas Moeller, vrchní rychtář z Rádla, Martinu ….. z Drostitz, děkan“. Ač farní kronika velmi pečlivě popisuje události let kolem roku 1848, o této opravě jsem se nedočetl.

Na doplnění výčtu rychnovských zvonů je třeba napsat, že v roce 1890 darovala do hřbitovní kaple zvon Marriana Seiboth. To je vše, co se mi o zvonech našeho kostela podařilo zjistit.“

Diskuze

  • 06. 05. 2019 20.05
    Jen pro upřesnění. Zvon Karl, ten jediný, který se zachoval, by ulit v roce 1648  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.