Rada města

Usnesení rady ze dne 2.5.2018

Jan Tomsa  07.05.2018 15:18

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 2.5. 2018

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová, RNDr. Tomáš Vágai

 

Program: 1) Nadační příspěvek „Zvýšení stability lesních porostů“

                2) Výběr dodavatele kompostérů a štěpkovače

                3) Smlouvy na dopravní terminál s LK a SŽDC

                4) Prázdninový provoz MŠ

                5) Stanovení odepisování

                6) Informace o nabídce reklamních ploch

                7) Žádost o ZUK Lužická

                8) Žádost o instalaci retardéru

                9) Krátkodobá výpůjčka sálu Besedy

 

1) Rada města schválila návrh na podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace Ivana Dejmala.

Návrh usnesení:

75/05/18 – rada města schválila podání žádosti na poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace Ivana Dejmala na „Zvýšení stability lesních porostů města Rychnova u Jablonce nad Nisou“.

4 hlasy pro

2) Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrové řízení na výběr dodavatele štěpkovače a kompostérů.

Návrh usnesení:

76/05/18 – rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že dodavatelem veřejné zakázky na „Pořízení štěpkovače a kompostérů pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou“ bude firma ELKOPLAST CZ. s.r.o.

4 hlasy pro

 

3) Rada města projednala návrhy na uzavření smluv nutných pro realizaci výstavby dopravního terminálu u nádraží ČD.

Návrh usnesení:

77/05/18 – rada města schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti OLP/2142/2018 s Libereckým krajem pro vybudování a provozování stavby „Dopravní terminál Rychnov u Jablonce nad Nisou – veřejné osvětlení SO 401 – etapa 1, etapa 2, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou“.

4 hlasy pro

Návrh usnesení:

78/05/18 – rada města schválila uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby OLP/2101/2018 s Libereckým krajem ve věci realizace stavby „Dopravní terminál v Rychnově u Jablonce nad Nisou“.

4 hlasy pro

 

Návrh usnesení:

79/05/18 – rada města schválila uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 306/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou se Správou železniční dopraní cesty, státní organizace.

4 hlasy pro

 

4) Rada města projednala žádost o schválení prázdninového provozu mateřské školy.

Návrh usnesení:

80/05/18 – – rada města schvaluje uzavření MŠ v době letních prázdnin v termínu od 16. 7. 2018 do 17. 8. 2018. Ve dnech 2.7. až 13.7.2018 a 20.8. až 31.8.2018 bude v mateřské škole prázdninový provoz.

4 hlasy pro

 

5) Rada města projednala návrh na stanovení odepisování sněžné frézy.

Návrh usnesení:

81/05/18 – rada města stanovila dobu odepisování sněhové frézy Pro 32 na dobu 5 let.

4 hlasy pro

 

6) Rada města se seznámila s návrhem smlouvy o zajištění zábavných atrakcí na Svatováclavskou pouť. Tuto akci bude zajišťovat dosavadní provozovatel pouti.

Návrh usnesení:

82/05/18 – rada města schválila uzavření smlouvy o zajištění Svatováclavské pouti s p. Z. Růžičkou.

4 hlasy pro

 

7) Rada města se seznámila s informací o tom, že MěÚ nebyla doručena žádná žádost o pronájem reklamních ploch u lyžařského vleku.

 

 

 

 

 

8) Rada města se seznámila s žádostí o vydání dodatečného zvláštního užívání komunikace.

Návrh usnesení:

83/05/18 – rada města souhlasí se zvláštním užíváním komunikace Lužická z důvodu havárie vodovodní přípojky.

4 hlasy pro

 

9) Rada města se seznámila s žádostí o instalaci zpomalovacího retardéru do Ještědské ulice.

Návrh usnesení:

84/05/18 - rada města rozhodla zatím neinstalovat další zpomalovací retardér a ukládá starostovi zadat úkol městské policii, aby zvýšila preventivní akce zaměřené na měření rychlosti v Ještědské ulici. Po vyhodnocení rada požaduje zprávu o provedených preventivních akcích.

4 hlasy pro

 

10) Rada města se seznámila s žádostí provozovatele restaurace Beseda o výpůjčky sálu Besedy na přenosy mistrovství světa v ledním hokeji.

 

Návrh usnesení:

85/05/18 – rada města schválila krátkodobé výpůjčky sálu Besedy pro přenosy zápasů české reprezentace na MS v ledním hokeji 2018 provozovateli restaurace Beseda.

4 hlasy pro

 

11) Starosta informoval radu o tom, že obdržel zamítavé stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ve věci možného sjezdu do průmyslové zóny z rychlostní komunikace I/35.

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                 Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                                  starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.