Rada města

Usnesení rady ze dne 4.4.2018

Jan Tomsa  07.05.2018 15:17

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 4.4. 2018

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová

Program: 1) Zadávací dokumentace – kompostéry, štěpkovač

                  2) Jmenování nových členů komise pro výběrová řízení

                  3) Výběr dodavatele pronájmu nového síťového kopírovacího stroje

                  4) Žádost o prominutí platby za teplo

                  5) Nabíjecí stanice – informace

                  6) Dopravní značení – hřebenová cesta Pelíkovice

                  7) Výpůjčka sportovní haly

                  8) Inventarizace stromů

                  9) SVS – obnova povrchů ve Spojovací

                10) Žádosti EMJ – Brusičská ulice

 

 1. Rada města se seznámila s výzvou a zadávací dokumentací na pořízení štěpkovače a kompostérů.

Návrh usnesení:

58/04/18 – rada města schválila výzvu k podání nabídek na „Pořízení štěpkovače a kompostérů pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou“.

3 hlasy pro

 

 1. Starosta navrhl dojmenovat do komise pro výběrová řízení další členy.

Návrh usnesení:

59/04/18 – rada města jmenuje Ing. Miroslava Fadrhonse a p. J. Dvořáka za členy komise pro výběrová řízení.

3 hlasy pro

 

 1. Rada města se seznámila s nabídkami na pronájem nového kopírovacího stroje. Současný kopírovací stroj je již značně poruchový a dle vyjádření technika se blíží jeho hranice životnosti.

 

Návrh usnesení:

60/04/18 – rada města rozhodla, že město uzavřít nájemní smlouvu na  kopírovací stroj C458 od firmy Konica Minolta na dobu 60 měsíců.

3 hlasy pro

 1. Rada města se seznámila s žádostí p. H. Topinkové o prominutí platby za teplo za období od 1:2: do ukončení faktického nájmu bytu v čp. 780. Radní se rozhodli odložit tuto žádost na další jednání rady z důvodu nedostatku informací k této žádosti.

 

 1. Starosta seznámil radní s informacemi o možnosti umístění nabíjecí stanice pro elektro automobily v Rychnově u Jablonce.

 

 1. Rada města projednala návrh na změnu dopravního značení na hřebenové cestě na Pelikovicích.

Návrh usnesení:

61/04/18 – rada města schválila změnu dopravního značení na místní komunikaci č. 13 D „Na Vršku“ a to o oboustranné umístění značky „Zákaz vjezdu motorových vozidel č. B 11 s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy“, místo dopravní zakázkové značky č. B 20 a Nejvyšší dovolená rychlost 30 Km/h.

3 hlasy pro

 

 1. Rada města projednala výpůjčku nebytového prostoru – sportovní haly v čp. 68.

 

Návrh usnesení:

62/04/18 – rada města schválila výpůjčku nebytového prostoru – sportovní haly v čp. 68 pro SPARTAK Rychnov z.s.

3 hlasy pro

 

 1. Tajemník seznámil radní s nabídkou na inventarizaci stromů ve městě. Pro další jednání ve věci požadují radní další nabídky.

 

 1. Rada města projednala žádost SVS o stanovisko k rekonstrukci kanalizace ohledně obnovy povrchů v ulici Spojovací.

 

Návrh usnesení:

63/04/18 – rada města konstatuje, že město bude spolufinancovat obnovu povrchů ulice Spojovací po rekonstrukci kanalizace a to tak, že SVS uhradí obnovu v rozsahu 30 cm od rýhy, zbytek bude financovat město.

 1. hlasy pro

 

 

 

 

 1. Rada města projednala žádosti o souhlasy se zvláštním užíváním komunikace.

Návrh usnesení:

64/04/18 – rada města souhlasí se zvláštním užíváním komunikace Brusičská u čp. 692 s tím, že překop bude realizováno protlakem.

3 hlasy pro

 

Návrh usnesení:

65/04/18 – rada města souhlasí s umístěním stavby na pozemku č. 1055/94 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou – svod, kNN.

3 hlasy pro

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                             Bc. Tomáš Levinský

     místostarosta                                                                                            starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.