Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 25.4.2018

Jan Tomsa  03.05.2018 07:55

Na úřední desce od 03.05.2018 do 24.05.2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 25. 4. 2018

 

54/04/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 15/2 a 1148 ve věci zřízení kabelového vedení NN v ulici Komenského a Květinové v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo města zároveň revokuje usnesení č. 28/02/18. Termín splnění do: 31.8.2018

55/04/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1126/1 v k.ú. Pelíkovice a Rychnov u Jablonce nad Nisou do 31.8.2018. Termín splnění do 31.8.2018.

56/04/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1055/94 v k.ú. a Rychnov u Jablonce nad Nisou do 30.6.2018. Termín splnění do 30.6.2018.

57/04/18 - Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 973/1 o výměře cca 94 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 a části pozemku 981/1 o výměře cca 78 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 ve vlastnictví města za část pozemku č. 974 o výměře cca 157 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 a část pozemku č. 966/1 o výměře cca 15 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 ve vlastnictví paní Jany Ptáčkové v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Náklady na GP uhradí žadatel. ZM zároveň revokuje usnesení č. 24/02/18. Termín splnění do 31.8.2018. 

58/04/18 - Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 629 o výměře cca 45 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 za část pozemku č. 621 o výměře cca 20 m2 v hodnotě 500,- Kč / m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou s panem Jiřím Štrojsou s tím, že výši nákladů na převod ponesou smluvní strany rovným dílem, doplatek rozdílu ceny pozemků uhradí žadatel. Termín splnění do 31.8.2018.

59/04/18 - Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy a smlouvy o úschově se spol. TRW Automotive Czech, s.r.o. ve věci prodeje pozemku č. 350/3 o výměře cca 1136 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Text schválené smlouvy tvoří přílohu k zápisu. Termín splnění do 31.8.2018.

60/14/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín pro vybudování cesty na pozemku č. 3141 v souvislosti s usnesením č. 131/09/13 do 31. 12. 2019. Zároveň revokuje usnesení č. 146/10/16. Termín splnění do 31.12.2019.

61/04/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 15/2 ve věci rekonstrukce plynovodu v ulici Komenského v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.2018

62/04/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3613 (Nebytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování), 300 000,- Kč čp. 68 restaurace Beseda – Výměna střešní krytiny, 105 000,- Kč čp. 68 chemická ochrana proti vzlínání vody ve stěnách sálu +++ obě položky v závislosti na navýšení celkového objemu finančním výborem, § 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a údržba), 50 000,- Kč čp.173 výměna oken v přízemí ( Vietnamec příbytek), 100 000,- Kč čp. 167 navýšení uvolněné částky na opravu chodeb z důvodů statického zajištění mezipatra schodiště a výměny sklepních a komorových dveří (5 ks), výměna osvětlení, 55 000,- Kč čp. 209 rekonstrukce havarijního stavu schodiště do Klubíčka, 90 000,- Kč čp. 495 výměna oken a dveří v suterénu z důvodů havarijního stavu a oprava havarijního stavu oplocení mezi objekty.

63/04/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 2212 (Silnice) položka 6121 (Investice) 320.000,- - Přechod pro chodce na náměstí včetně nasvícení. Termín splnění do: 30.4.2018

64/04/18 - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 3.

65/04/18 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 100.000,-Kč z fondu na zlepšení úrovně bydlení na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou p. Tomáši Arnoštovi za účelem zřízení malé čistírny odpadních vod. Podmínkou uzavření smlouvy je pravomocné stavební povolení nebo ohlášení stavby s kladným vyjádřením stavebního úřadu.

66/04/18 - Zastupitelstvo města schvaluje provedení rekonstrukce regulace topení v mateřské škole.

67/04/18 - ZM ukládá MěÚ prověřit možnost připojení objektu čp. 20 na plynový řad a připravit možné varianty ekologického vytápění zbývajících bytů.  Termín splnění 20.5.2018.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                           Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                           starosta

 

Diskuze

  • 15. 05. 2018 13.45
    Uvedený termín se vztahuje k uvolnění finančních prostředků. Dokončení samotné stavby očekáváme do 31.8.2018.  …
  • 15. 05. 2018 12.53
    63/04/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 2212 (Silnice) položka 6121 (Investice)  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.