Rada města

Usnesení rady ze dne 5.3.2018

Jan Tomsa  08.03.2018 11:22

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5.3. 2018

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, RNDr. Tomáš Vágai, Ing. Klára Kalinová, Bc. Jaroslava Benešová

 

Program: 1) Úhrada VB pro ČD

                2) Žádosti o souhlas

                3) Souhlas s provedení stavby – polní cesty

                4) Informace ke směně pozemků mezi městem a SPARTAK RYCHNOV

                5) Stav kotelen ZŠ a MŠ

 

 1. Rada města se seznámila s předloženým výpočtem úplaty za souhlas se zřízením věcného břemene pro akci „Dopravní terminál Rychnov u Jablonce nad Nisou“, které je třeba z důvodu uložení veřejného osvětlení.

 

Návrh usnesení:

48/03/18 – Rada města souhlasí s uhrazením úplaty za věcné břemeno v rámci akce „Dopravní terminál Rychnov u Jablonce nad Nisou“ pro České Dráhy ve výši 21.000,-Kč vypočtené dle Opatření náměstka GŘ pro správu majetku ČD.

5 hlasů pro

 

 1. Rada města se seznámila s žádostí o souhlas s uložením inženýrských sítí.

Návrh usnesení:

49/03/18 – rada města na základě žádosti p. Dolenské souhlasí s uložením plynovodní přípojky v ulici Luční za standardních podmínek.

5 hlasů pro

 

 1. Rada města se seznámila s žádostí manželů Fučíkových o výpůjčku pozemku č. 337 a 332 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

50/03/18 – rada města rozhodlo zveřejnit úmysl výpůjčky pozemků č. 337 a 332 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

5 hlasů pro

 

 1. Rada města se seznámila s žádostí o souhlas se zřízením sjezdu, kterou podali p. Havrda a p. Havrdová.

 

Návrh usnesení:

51/03/18 – rada města na základě žádosti souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ulici Brusičskou z pozemku č. 1044/4 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 1. hlasů pro

 

 1. Rada města se seznámila s žádostí o souhlas se zřízením sjezdu, kterou podal p. Kakos.

 

Návrh usnesení:

52/03/18 – rada města na základě žádosti souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci Požárnická z pozemku č. 1055/127 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

5 hlasů pro

 

 1. Rada města se seznámila s žádostí o souhlas se zřízením stavby ve vzdálenosti menší než 50 metrů od lesa.

Návrh usnesení:

53/03/18 – rada města souhlasí s prodloužením ulice Březová, která bude realizována investorem ve vzdálenosti menší jak 50 m od lesního pozemku č. 3080 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

4 hlasů pro, 1 nehlasoval

 

 1. Rada města se seznámila s návrhem smluv o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní cesta C9 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou“ a „Polní cesta C 15 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou“ od Státního pozemkového úřadu, který bude tyto cesty budovat.

 

Návrh usnesení:

54/03/18 – rada města schválila uzavření smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní cesta C9 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou“ se Státním pozemkovým úřadem.

5 hlasů pro

 

Návrh usnesení:

55/03/18 - – rada města schválila uzavření smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní cesta C15 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou“ se Státním pozemkovým úřadem.

5 hlasů pro

 

 1. Rada města projednala žádost p. Weinerta o souhlas s provedením výkopu pro uložení elektrického vedení přes pozemek č. 1200 v k.ú. Rychnov na pozemek č. 1260.

 

Návrh usnesení:

56/03/18 – rada města souhlasí s uložením elektrické přípojky přes pozemek č. 1200 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za standardních podmínek.

5 hlasů pro

 

 1. Starosta seznámil radní s informací daňové poradkyně ve věci případné směny pozemků mezi městem a SPARTAK RYCHNOV z.s. Po doplnění materiálu bude návrh na řešení vypořádání předložen zastupitelstvu města.

 

 1. Starosta informoval radní o stavu kotelen v budovách ZŠ a MŠ. V budově MŠ bylo nutné nyní provést neprodleně výměnu hořáků.

Návrh usnesení:

57/03/18 – rada města ukládá MěÚ zadat vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kotelen v budově ZŠ Školní ulice a budově MŠ ve Hřbitovní ulici.

5 hlasů pro

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                             Bc. Tomáš Levinský

     místostarosta                                                                                            starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.