Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 25.1.2018

Jan Tomsa  26.01.2018 11:49

Na úřední desce od 26.01.2018 do 13.02.2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 25. 1. 2018

1/01/18 - Zastupitelstvo města schválilo prodeje části pozemku č. 612/19 o výměře cca 62 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Baksalaryovým za cenu 500,- Kč / m2. Náklady na převod uhradí žadatel. Termín splnění do 31.8.2018.

2/01/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 788/2 o výměře 144 m2 (dle GP ppč. 788/4) v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 31.1.2018.

3/01/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1055/1 ve věci zřízení kabelového vedení NN pro sportovní areál v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.2018.

4/01/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1163/1 o výměře cca 322 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 31.1.2018.

5/01/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo odložit žádost manželů Fučíkových do doby majetkového vypořádání se spol. SVS, a.s. Teplice v rámci prodeje pozemků pod areálem ČOV. Termín splnění do: 31.8.2018.

6/01/18 - Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků č. 1093/3, 1096, 1100/1 v k.ú. Pelíkovice a pozemků č. 3395, 3433, 3413 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou do vlastnictví Státnímu pozemkovému úřadu. Termín splnění do: 31.8.2018.

7/01/18 - Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků nebo jejich částí č. 302/1, 302/3, 311/1, 339, 340, 341, 342, 335, 334 a 338/2, 333, 337 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou včetně jejich staveb (mostní objekt, zpevněné cesty apod.) společnosti SVS, a.s. Teplice za cenu vycházející z přeloženého znaleckého posudku a zároveň požaduje předložit návrh kupní smlouvy včetně geometrického plánu ke schválení. Termín splnění do: 31.8.2018.

8/01/18 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/2016 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako budoucím oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1044/4, 1045 a č. 1145 ve věci zřízení kabelového přípojky NN k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.2018.

9/01/18 -  Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 3098/1 ve věci zřízení nadzemního vedení NN k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.8.2018

10/01/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl směny části pozemku č. 973/1 a 981/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 31.1.2018.

11/01/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje bytové jednotky č. 472/3 o velikosti 3+1 v objektu Nádražní 472, Rychnov u Jablonce nad Nisou a v souladu s předkupním právem pro nájemníka bytu nabídnout žadateli byt k prodeji za cenu 1.550.000,- Kč, dle odhadu tržní ceny nemovitosti provedeném realitní kanceláří Asyx s.r.o., na základě místního šetření a srovnávací metodou realizovaných prodejů. Termín splnění do: 31.1.2018.¨

12/01/18 - Zastupitelstvo města schvaluje podmínky „Grantového programu podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2018“ a rozhodlo o vyhlášení tohoto programu.

13/01/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 2212 (Silnice) položka 6121 (Investice) 100.000,- Kč, Dopravní terminál – inženýrská činnost 36 tis., PD dešťová stoka 56 tis. Kč, dopracování PD na osvětlení 6 tis. Kč. Termín splnění do: 25.1.2018.

14/01/18 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování):

 •    250.000,- Kč na opravy a havárie
 •       80.000,- Kč DPH 4Q 2016
 •     180 000,- Kč čp.167 (chodba: oprava omítek, výměna oken, osvětlení, výmalba)
 •       39.000,- Kč zápočet pekařství Šumava (na základě smlouvy ze dne 27.2.2015 a usnesení rady města č. 17/01/15 ze dne 22.1.2015)
 • 1 200 000,- Kč čp.171 (oprava střešního pláště dle VŘ)
 •       90 000,- Kč čp.537 (chodba: oprava omítek, dveře do sklepa, výmalba, osvětlení)

Termín splnění do: 25.1.2018

 

15/01/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo spolupracovat na projektu odkanalizování Ještědské ulice v úseku od č.p. 658 k č.p. 682, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do: 31.12.2018.

16/01/18 - Zastupitelstvo města schvaluje pravidla o vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ“ na území města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit výběrové řízení v max. rozsahu 1. mil. Kč pro rok 2018 na možnost získání půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Žádosti do výběrového řízení je možno podávat nejpozději do 31.3.2018 v prvním termínu a do 31.8.2018 ve druhém termínu na podatelnu městského úřadu.

17/01/18 - Zastupitelstvo města rozhodlo uspořádat veřejnou sbírku za účelem pořízení nového zvonu na věž kostela sv. Václava

18/01/18 - Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 28.12.2017 a ukládá MěÚ připravovat návrhy usnesení tam, kde to věcná povaha dovoluje s termínem splnění usnesení.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                           Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                           starosta

Diskuze

 • 30. 01. 2018 08.28
  Aktuální informace jsou již zveřejněny.  …
 • 26. 01. 2018 13.53
  Bylo by, prosím, možné vložit na web aktuální informace k „FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ“?  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.