Rada města

Usnesení rady ze dne 22.1.2018

Jan Tomsa  25.01.2018 14:17

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 22.1. 2018

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Klára Kalinová, Bc. Jaroslava Benešová, RNDr. Tomáš Vagai

 

Program:

1) Informace k dispozičnímu řešení budovy městského integrovaného centra

2) Informace k jednání ve věci příspěvku na rekonstrukci erbu na kostele sv. Václava

3) Schválení technické specifikace pro výběrové řízení na nové vozidlo

4) Zadávací dokumentace na rekonstrukci střechy na čp. 171

5) Informace k připravovanému Grantovému programu města

6) Žádost o lavičky před čp. 654

7) Žádost o souhlas s připojením sjezdu

8) Informace k dokončení opravy fasády na čp. 68

9) Ples města 2018

10) Oprava sněžné frézy

11) Navýšení odměny pro komisi pro volby prezidenta

 

1) Starosta seznámil radní s dispozičním řešením budovy městského informačního centra (budova Tilie).

 

2) Starosta seznámil radní se zadávací dokumentací pro výběr nákladního automobilu do 3,5 t.

 

Návrh usnesení:

16/01/18 – rada města schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž na pořízení nákladního automobilu třídy N1G (do 3,5 t) pro výběrové řízení.

 4 hlasy pro

 

3) Rada města se seznámila s novou zadávací dokumentací na výběrové řízení na rekonstrukci střechy na čp. 171. Nová zadávací dokumentace již počítá i s potřebným lešením.

Návrh usnesení:

17/01/18 – rada města schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na rekonstrukci střechy na čp. 171.

4 hlasy pro

 

4) Starosta informoval radní o připravovaném Grantovém programu města pro rok 2018, který se bude schvalovat na lednovém zasedání zastupitelstva města.

 

5) Rada města se seznámila s žádostí o instalaci laviček u vchodu do domu čp. 653 a 654 v ulici Nová.

 

Návrh usnesení:

18/01/18 – rada města souhlasí s instalací 2 ks laviček u vchodu do domu čp. 653 a 654 v ulici Nová s tím, že si její instalaci a nákup zajistí a uhradí žadatel, resp. společenství vlastníků jednotek.

4 hlasy pro

 

6) Rada města projednala žádost o souhlas se zřízením sjezdu z místní komunikace Liščí na pozemek č. 2105/7 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

19/01/18 – rada města souhlasí se zřízením sjezdu z místní komunikace Liščí na pozemek č. 2105/7 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

4 hlasy pro

 

7) Rada města se seznámila s informací o navýšení nákladů na dokončení fasády na čp. 68. Navýšení nákladů bylo způsobeno především chybným výpočtem projektanta, který započítal plochu fasády v rozsahu 302 m2, ale dle skutečného měření je plocha fasády 358 m2. Tím je následně dána změna všech položek (perlinka, mytí, fasáda) a velikost lešení. Menší částí navýšení nákladů je dána zvýšením soklů, změnou krytiny stříšky nad vchodem, zasekáním kabelů osvětlení a internetu. Radní požadují stanovisko právní kanceláře k chybě projektanta.

 

8) Rada města ses seznámila s návrhem na stanovení ceny vstupenky na ples města v roce 2018. Rada města diskutovala o možném použití výtěžku z prodeje vstupenek. Zazněly návrhy na jeho využití např. jako příspěvek na stravování dětí sociálně slabších rodin ve školní jídelně nebo jako příspěvek pro knihovnu, která je kulturním i sociálním centrem města, anebo pro děti se zdravotním postižením.

 

Návrh usnesení:

20/01/18 – rada města stanovila cenu vstupenky na ples města v roce 2018 na 200,-Kč.

4 hlasy pro

 

 

 

9) Tajemník informoval radu o tom, že oprava sněžné frézy bude dle odtahu servisu činit cca 9.000,-Kč.

Návrh usnesení:

20/01/18 – rada města souhlasí s opravou sněžné frézy.

4 hlasy pro

 

10) Rada města se seznámila s návrhem na odměnu pro členy volební komise pro volbu prezidenta republiky. Členové komise mají odměnu pro druhé kolo volby ve výši 200,-Kč za 2 volební dny, oproti částce za první kolo volby, která činila u člena komise 1.300,-Kč, u zapisovatele 2.000,-Kč a u předsedy 2.100,-kč.

Návrh usnesení:

21/01/18 – rada města souhlasí s tím, že bude se členy volební komise uzavřena dohoda, která dorovná jejich odměnu na úroveň odměny za první kolo volby.

4 hlasy pro

 

 

Ing. Klára Kalinová PhD.                                                                                          Bc. Tomáš Levinský

           radní                                                                                                                         starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.