Rada města

Usnesení rady ze dne 21.12.2017

Jan Tomsa  02.01.2018 08:10

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 21. 12. 2017

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Klára Kalinová, Bc. Jaroslava Benešová, Ing. Martin Vágner

Program: 1) Rally Bohemia

                  2) Pronájem stánku s občerstvením u lyžařského vleku

                  3) Žádost o vyjádření k PD

                  4) Nabídky mobilních operátorů

                  5) Ceník SKS

                  6) Hodnocení ředitele ZŠ a MŠ

                  7) Rozpis schváleného rozpočtu

 

1) Rada města projednala žádost pořadatele Rally Bohemia o souhlas s uzavírkou silnice III. třídy. Na zasedání se dostavil zástupce pořadatele Rally a objasnil důvody změny trasy rychlostní zkoušky a zodpověděl dotazy radních.

 

Návrh usnesení:

169/12/17 – rada města souhlasí s uzavírkou silnice III. třídy (hřebenovka) pro konání Rally Bohemia v roce 2018.

4 hlasy pro

 

2) Rada města projednala žádost o pronájem stavební buňky u lyžařského vleku.

 

Návrh usnesení:

170/12/17 – rada města schválila pronájem stavební buňky u lyžařského vleku pro občerstvení firmě MAPA Roman Maryško od 22.12.2017 do 31.3.2017 za cenu 3.200,- Kč.

4 hlasy pro

 

3) Rada města projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro domovní čističku v Kokoníně, které sousedí s pozemky města.

 

Návrh usnesení:

171/12/17 -rada města nemá připomínek k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení ve věci domovní čističky pro novostavbu na pozemku č. 246/2, 247/1 a 248/1 v k.ú. Kokonín.

4 hlasy pro

 

4) Rada města se seznámila s nabídkami na služby mobilního operátora pro město Rychnov.

 

Návrh usnesení:

172/12/17 – rada města rozhodla, že mobilní služby pro další období bude městu poskytovat operátor O2, jehož nabídka byla nejvýhodnější.

4 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila s novým ceníkem služeb Severočeských komunální služeb platných od 1.1.2018.

Návrh usnesení:

173/12/17 – rada schválila nový ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu a ceník za převzetí a odvozu složek z odděleného sběru komunálního odpadu s platností od 1.1.2018.

4 hlasy pro

 

6) Rada města provedla hodnocení ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou za školní rok 2016/2017.

 

Návrh usnesení:

174/12/17 – rada města provedla hodnocení ředitele ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou a rozhodla neudělit řediteli odměnu.

3 hlasy pro, 1 proti

 

7) Rada města na základě schváleného rozpočtu města pro rok 2018 provedla jeho rozpis

 

Návrh usnesení:

175/12/16 – rada města provedla rozpis rozpočtu města pro rok 2018 na položky jednotlivým správcům paragrafů rozpočtu.

4 hlasy pro

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                  Bc. Tomáš Levinský

   místostarosta                                                                                              starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.