Rada města

Usnesení rady ze dne 27.11.2017

Jan Tomsa  07.12.2017 08:19

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 27. 11. 2017

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Klára Kalinová, RNDr. Tomáš Vágai, Ing. Martin Vágner

 

Program: 1) Rekonstrukce střechy na čp. 171

                 2) Mandátní smlouva – odborný lesní hospodář

                 3) PD na zpracování polních cest

                 4) Souhlasy s kácením

                 5) Výpůjčka nebytových prostor

                 6) Stanovení termínů svatebních obřadů

¨               7) Zveřejnění úmyslu reklamních ploch

                 8) Souhlas s podáním žádosti o dotaci – most u č.e. 165

                 9) Změna platu ředitele ZŠ a MŠ

 

 

1) Rada města se seznámila s informací o prověření nabídkových cen na rekonstrukci střechy na čp. 171. Od firmy s nejnižší cenovou nabídkou město obdrželo informaci o tom, že nabízená cena je reálná a byla provedena kontrola kalkulace.

 

Návrh usnesení:

157/11/17 – rada města rozhodla, že rekonstrukci střechy na čp. 171 provede firma PENTAGON, která podala nejvýhodnější nabídku.

4 hlasy pro

 

2) Rada projednala návrh na změnu mandátní smlouvy s odborným lesním hospodářem Ing. Dudou. V této souvislosti schválila navýšení koeficientu odměny za ha lesa z 0,8 na 1 dle sazby, kterou platí stát za činnost OLH.

 

Návrh usnesení:

158/11/17 – rada města schválila uzavření mandátní smlouvy s odborným lesním hospodářem Ing. Dudou pro rok 2018.

4 hlasy pro

 

3) Rada města se seznámila s dokumentací na zpracování PD polních cest v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Investorem stavby je Státní pozemkový úřad.

 

Návrh usnesení:

159/11/17 – rada města nemá připomínek k dokumentaci pro stavební povolení s názvem „Zpracování PD polních cest C 9 a C 15 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, včetně zajištění dokladů pro žádost na stavební povolení“.

4 hlasy pro

 

4) Rada města se seznámila s fotodokumentací javoru na křižovatce u městské knihovny, který je zjevně ve špatném stavu.

Návrh usnesení:

160/11/17 – rada města souhlasí s pokácením javoru, který se nachází na hranici pozemku č. 1159 a 1188 v k.ú. Rychnov u Jablonce n.N.

4 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila s žádostí SVJ náměstí Míru 635, 636 o pokácení vzrostlých smrků u panelového domu z důvodu jejich výšky a stínění.

 

Návrh usnesení:

161/11/17 – rada města souhlasí s pokácením 3 smrků před čp. 635.

4 hlasy pro

 

6) Rada města projednala žádost p. Dostála o souhlas s kácením 1 topolu osika, 4 bříz na pozemku č. 963/6 v k.ú. Pelíkovice.

 

Návrh usnesení:

162/11/17 – rada města souhlasí pokácením 1 topolu osika, 4 bříz na pozemku č. 963/6 v k.ú. Pelíkovice

4 hlasy pro

 

7)  Rada města se seznámila s výroční zprávou ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou za školní rok 2016/2017.

 

 

8) Rada projednala návrh účetní na stanovení doby odpisu nového mostu na náměstí.

 

Návrh usnesení:

163/11/17 - Rada města stanovila dobu odepisování nového mostu na náměstí na dobu 50 let.

4 hlasy pro

 

9) Rada města projednala a schválila výpůjčku nebytových prostor v městské knihovně.

 

Návrh usnesení:

164/11/17 - Rada města souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor v knihovně p. Anně Chloubové na dobu určitou do 31.12.2018 za účelem pořádání meditačních sezení na dobu 2 hodiny jedenkrát měsíčně.

4 hlasy pro

 

10) Rada města na návrh matrikářky projednala návrh na stanovení termínu konání svatebních obřadů v roce 2018.

 

Návrh usnesení:

165/11/17 - Rada města stanovila termíny konání svatebních obřadů pro rok 2018 na 6.1.2018, 3.2.2018, 3.3.2018, 7.4.2018, 5.5.2018, 2.6.2018, 14.7.2018, 4.8.2018, 1.9.2018, 6.10.2018, 3.11.2018 a 1.12.2018. Obřadním dnem pro konání svatebních obřadů je u našeho úřadu stanovena 1. sobota v měsíci dle schváleného plánu svatebních obřadů, místem konání svatebního obřadu je stanovena obřadní síň úřadu a doba pro konání svatebního obřadu byla stanovena na 9:00 – 12:00 hod.

4 hlasy pro

 

11) Rada města projednala návrh na zveřejnění úmyslu pronájmu reklamních ploch na objektech lyžařského vleku.

 

Návrh usnesení:

166/11/17 - Rada města schvaluje vyvěšení úmyslu pronájmu reklamních ploch na objektech u lyžařského vleku, na pozemcích p.č. 1794 a 3136 k.ú. Rychnov

4 hlasy pro

 

12) Rada projednala návrh na podání žádosti na opravu mostu u č.e. 65.

 

Návrh usnesení:

167/11/17 - Rada města souhlasí s podáním žádosti na obnovu majetku – mostek u č.e. 65, poškozeného živelní pohromou v roce 2017 dle projektu „Obnova mostu ev.č. M-08 v Rychnově u Jablonce nad Nisou“ z programu „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách“.

4 hlasy pro

 

13) Rada města projednala se seznámila se změnou platu ředitele ZŠ a MŠ Ing. Sachera v souvislosti s nařízením vlády platným od 1.11.2017.

 

Návrh usnesení:

168/11/17 - Rada města bere na vědomí změnou platového výměru ředitele ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou Ing. Sachera v souvislosti se změnou nařízení vlády.

4 hlasy pro

 

Ing. Martin Vágner                                                                                  Bc. Tomáš Levinský

   místostarosta                                                                                              starosta

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.