Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 30.11.2017

Jan Tomsa  01.12.2017 09:19

Na úřední desce od 01.12.2017 do 23.12.2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 30. 11. 2017

 

190/11/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 612/19 o výměře cca 62 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

191/11/17 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/16 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 3272 a 3308 ve věci zřízení kabelového vedení NN pro plánovanou výstavbu 10 RD (lokalita „Na Hranici“) k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

192/11/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemků nebo jejich částí č. 302/1, 302/3, 311/1, 339, 340, 341, 342, 335, 334 a 338/2, 333, 337 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a vyzývá žadatele k předložení aktualizovaného znaleckého posudku, který bude zahrnovat i pozemky pod přístupovou komunikací k areálu ČOV včetně jejich staveb (mostní objekt, zpevněné cesty apod.).

193/11/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o úpravě vzájemných práva a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla v souvislosti s připravovanou stavbou „JN 029 059 Rychnov u Jablonce nad Nisou, přivaděč na ČOV – rekonstrukce kanalizace“ se spol. SVS, a.s. Teplice.

194/11/17 - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 10.

195/11/17 - Zastupitelstvo města schvaluje plán oprav komunikací pro rok 2018 až 2022 dle přiloženého seznamu. Zároveň ukládá MěÚ zajistit koordinaci jednotlivých oprav se správci inženýrských sítí tak, aby realizace oprav byla efektivní a předpokládala případné rekonstrukce cizího zařízení v komunikaci.

196/11/17 - Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

197/11/17 - Zastupitelstvo města neschválilo podnět č. XXXIV ke změně platného územního plánu

198/11/17 - Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XXXV ke změně platného územního plánu

 

Ing. Klára Kalinová                                                                                          Bc. Tomáš Levinský

          radní                                                                                                             starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.