Zpravodaj

Akcí, které mají zlepšit život v našem městě je letos víc než dost

Tomáš Levinský  09.10.2017 14:30

Akcí, které mají zlepšit život v našem městě je letos víc než dost

Silnice - Po prázdninách se rozjeli stavební stroje a opravili povrchy ulic Komenského a Sokolská, při čemž se vymněnily obrubníky, protože původní byly poškozené nebo pod úrovní silnice. Proto se termín dokončení prací o pár dní posunul. Na konci září ještě proběhly dokončovací práce. V říjnu dojde ještě k opravě výtluků a drobných oprav komunikací. foto

Studánka za čerpací stanicí – U čerpací stanice byl před několika lety opravem most, ale zakončení směrem ke studánce nebylo nijak řešeno. Za mostem vznikla nebezpečbá hluboká díra, ve které je mnoho desítek let studánka. Abychom udělali toto místo bezpečnější, byla vystavěna nová opěrná gabionová zeď se zábradlím a zároveň bylo upraveno okolí studánky. Ještě je třeba ověřit kvalitu vody z tohoto zdroje, takže pít ji rozhodně nedoporučuji. foto

Studánka na Pelíkovicích – zde byla provedena analýza, jejíž výsledkem je doporučení vodu pít pouze po převaření.

Hřbitov – pokračujeme s výměnou dlažby na hřbitově. V době vegetačního klidu bude proveda údržba zeleně. Pár storomů je v nevyhovujícím stavu a keře jsou přerostlé. V letošním roce byla i vyčištěna studna. foto

Městský sportovní areál – v zaří byla zahájeny práce na dokončení městského sportovního areálu. Práce by měly být dokončeny do konce října.  - Foto

Kulturní sál Beseda – nahradily jsme původní, dožilý barový pult za nový a na toaletách byly doplněny elektrické vysoušeče rukou. - foto

Restaurace Beseda – z celého komlexu Beseda zbývalo dokončit fasádu na restauraci. Práce na opravě fasády budou zahájeny hned počátkem října. Zároveň budou vyměněny okapy.

 Základní škola – v objektu prvního stupně ZŠ začínají zlobit kotle, proto se připravuje jejich výměna, ale nemusíte mít strach, že by jejich výměna ovlivnila chod školy. Nové kotle by měly být o 20% účinější, tak bychom měli něco ušetřit. Kotle by se v následujícíh letech měli vymněnit ve všech objektech Základní a mateřské školy.

Dopravní terminál – po připomínkách bylo nutno projetkovou dokumentaci na dopravní terminál prakticky celou předělat, v současné době je dokončena a podáváme žádost o stavební povolení. Pokud vše půjde tak jak má, tak bychom mohli terminál dokončit v příštím roce. No máme roční zpoždění, ale o to kvalitnější bude výsledek.

Kanalizace - poslední informace o odkanalizování Kokonína do ČOV v Rychnově jsou potěšující. Bylo požádáno o územní rozhodnutí, a podle všeho je celý projekt na dobré, ale ještě dlouhé cestě. Optimistický odhad je, že by práce mohly být zahájeny v roce 2020. Pokračujeme ve společných projektech oprav se společností Severočeské vodovody a kanalizace. V příštím roce bude provedena výměna kanalizace a vodovodu v ulci Truhlářská a U Potůčku, kde bude nakonec položen nový povrch komunikace. V roce 2019 je připravován projekt na opravu kanalizace v ulici Horská, přes parkoviště k Tilii do ulice Školní.

Cyktlotrasa s chodníkem od nádraží do Pulečného – v současné době se připravuje projekt na tak zvanou smíšenou stezku pro cyklisty a chodce, které povede od nádraží ČD ulicí Nádražní přes náměstí do Pulečného, což je první etapa cyklotrasy spojující Rychnov, Pulečný a Kokonín. Takže se blíží doba, kdy půjde bezpečně jít, či jet na kole z Rychnova do Pulečného nebo naopak. Tento projekt je částí společného projektu „Stezky pro nemotorovou dopravu v okolí Jablonce n. Nisou“ Mikroregionu Jizerského hory, na který jsou vyčleněny finanční prostředky IPRÚ .                                                                                                                                                                     

Tomáš Levinský, starosta města

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.