Rada města

Usnesení rady ze dne 2.10.2017

Jan Tomsa  06.10.2017 10:05
doplněno o bod programu "odpověď ŘSD" a opraveno (doplněno) usnesení č. 128/10/17 dne 10.10.2017

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 2. 10. 2017

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Klára Kalinová, Ing. Martin Vágner, RNDr. Tomáš Vágai

Program:   1) Krátkodobý pronájem – pouť

                  2) Navýšení kapacity ZŠ a ŠJ

                  3) Odpověď ŘSD

                  4) Výstavba v lokalitě „Za kostelem“

                  5) Úmysly pronájmu

                  6) Zvláštní užívání komunikace

                  7) Výběrové řízení oprava střechy na čp. 171

 

1) Rada města se seznámila s předloženou dokumentací k výstavbě řadových domů v lokalitě „Za kostelem“.

Návrh usnesení:

128/10/17 – rada města souhlasí s předloženou dokumentací k výstavbě řadových domů v lokalitě „Za kostelem“. Souhlas se vydává pro územní řízení.

4 hlasy pro

 

2) Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy na krátkodobý pronájem parkoviště pro konání Svatováclavské pouti v roce 2017.

Návrh usnesení:

129/10/2017 – rada města schválila krátkodobý pronájem pozemků č. 826 a 829 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou p. Z. Růžičkovi pro konání Svatováclavské pouti.

4 hlasy pro

 

2) Rada města se seznámila s žádostí ředitele ZŠ a MŠ o navýšení kapacity ZŠ a ŠJ Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

130/10/2017 – rada města na základě žádosti ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou souhlasí s navýšením kapacity ZŠ na 330 žáků a navýšením kapacity ŠH na 439 stravovaných s účinností od 1.9.2017.

4 hlasy pro

 

 

 

3) Starosta seznámil radní s odpovědí Ředitelství silnic a dálnic ČR ve věci žádosti o zajištění protihlukového opatření a bezpečnosti dopravy v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Starosta v žádosti uvádí problém s hlukem z provozu silnice I/65, se sjezdy a výjezdy do města a problému Dolního Rychnova, kde jsou občané „odříznuti“ od města touto komunikací bez možnosti bezpečně projít a přejít kolem komunikace. V odpovědi ŘSD se uvádí, že odpovědný orgánem ve věci hlukové zátěže je Krajská hygienická stanice Liberec, která kontroluje dodržování závazných hygienických limitů a může provést měření hluku, případně ho vlastníkovi či správci nařídit. Sjezd ze silnice do města ze směru Jablonec bude upraven přistavením odbočovacích pruhu. Tato stavba má již vydané územní rozhodnutí a v případě úspěšného majetkoprávního vypořádání pozemků bude realizována v roce 2018. problematika pohybu chodců na silnici I. třídy je upravena zákonem o pozemních komunikacích ze kterého je zřejmé, že součástí silnice nejsou chodníky pro pěší, ani další zařízení pro zajištění pohybu chodců.

 

4) Rada města se seznámila s informací o jednání s p. Šolcem a manželi Svobodovými ve věci údržby pozemků města, které bezprostředně sousedí s pozemky v jejich vlastnictví.

Návrh usnesení:

130/10/17 – rada města rozhodla zveřejnit úmysl výpůjčky pozemků č. 1100/1 a 1100/5 v k.ú. Pelikovice s tím, že tyto pozemky budou min. 2 x ročně posekány, nebude zde postavena stavba ani oplocení a nebude zde zřízena pastva.

4 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila s žádostí o pronájem pozemků č. 1096 a 1093/3 za účelem zřízení pastvy.

Návrh usnesení:

131/10/17 - Rada města rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu pozemků č. 1096 o výměře 1503 m2 a č. 1093/3 o výměře 1608 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

4 hlasy pro

 

6) Rada města dále projednala žádosti o souhlas se zvláštním užívání komunikací.

Návrh usnesení:

132/10/17 – Rada města souhlasí se zvláštním užíváním komunikace ul. Ještědská (u č.p. 613) z důvodu výstavby kanalizační a vodovodní přípojky k č.p. 574.

 

Návrh usnesení:

133/10/17 - Rada města souhlasí se zvláštním užíváním komunikace ul. Pelíkovická a Liščí z důvodu umístění kabelu NN.

4 hlasy pro

 

 

Návrh usnesení:

134/10/17 - Rada města souhlasí se zvláštním užíváním komunikace ul. Tovární z důvodu umístění přípojky VN k areálu TRW.

4 hlasy pro

 

6) Rada města se seznámila s návrhem zadávací dokumentace k výběrovému řízení na opravu střechy na čp. 171.

Návrh usnesení:

135/10/17 – Rada města schválila zadání výběrového řízení na opravu střechy na čp. 171.

4 hlasy pro

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                                     Bc. Tomáš Levinský

       místostarosta                                                                                                                starosta

Diskuze

  • 30. 10. 2017 15.13
    Dobrý den, pronájem pozemku byl schválen po pouti, protože došlo k mému opomenutí a včas  …
  • 28. 10. 2017 14.50
    Děkuji za doplnění bodu programu ŘSD,ale na moji první otázku ještě nikdo ze zvolených neodpověděl  …
  • 06. 10. 2017 20.06
    Rada města projednává pronájem pozemku na pouť po pouti?(usnesení rady ze dne 2.10.2017,pouť skončila 1.10.2017)Dále  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.