Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 12.9.2011

Jan Tomsa  05.10.2011 15:14

Na úřední desce od 19.09.2011 do 04.10.2011

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 12.9.2011

 

 

121/9/11 – Zastupitelstvo města rozhodlo provést v rámci plánovaných investic do veřejného osvětlení v Rychnově výměnu starých svítidel v Kokonínské, Nádražní, Školní a části Ještědské ulice (silnice KSS) za nová svítidla typu MALAGA se sodíkovou výbojkou 70W a přemístění 150W nových svítidel a jejich úpravu na 100W. Zastupitelstvo dále rozhodlo provést instalaci 1ks nové lampy do ulice Tyršova (u domu p. Procházky) , 2 ks nových lamp v ulici Lužické (odbočka k p. Brzkovi) a 2 ks nových lamp k novému oddělení školky. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo provést přemístění svítidel v ul. Údolní a Lužické na sloupy ČEZ s instalací vrchního vedení a s přesunem 70W svítidel do ulice Kokonínská, tyto svítidla zde budou nahrazena 50W svítidly.

 

122/9/11 – Zastupitelstvo města s ohledem na výši nabídnuté ceny vybralo za vítěze veřejné zakázky na Víceúčelový sportovní areál na ppč. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonce nad Nisou firmu SCHMID.

 

123/9/11 - Zastupitelstvo schválilo věcný záměr vypracování vnitřní směrnice o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek, která bude obsahovat tento rámec a pověřuje  vypracováním vnitřní směrnice ing. Vágnera, ing. Palána a ing. Žabku. Směrnice bude vycházet z těchto předpokladů:

  • rozdělení zakázek malého rozsahu (do 2 mil Kč) do několik hladin, z nichž každá bude mít definovaná různě přísná pravidla hodnocení
  • povinnou součástí každé nabídky účastník soutěže o veřejnou zakázku bude podepsaný informovaný souhlas se zveřejněním jeho nabídky, která bude použita ve vyhodnocení
  • na webových stránkách města bude vytvořena speciální sekce (po vzoru města Semily, kde existuje sekce PODNIKATEL), ve které budou všechny veřejné zakázky umisťovány postupně tak, jak budou vypisovány
  • každá zakázka bude mít svou historii od počátku tj. od jejího zadání až do konce, tj. až do konečného vyúčtování, včetně případného navýšení ceny konečné oproti ceně ze soutěže (vícepráce budou zdůvodněny např. odkazem na příslušné usnesení rady či zastupitelstva)
  • výběrové řízení bude otevřené třetím stranám – v případě poptání nabídkové ceny u předem vybraných dodavatelů tak budou mít možnost přihlásit se i dodavatelé nepoptaní
  • systém bude mít zakomponovaný RSS kanál, aby měli jeho odběratelé možnost automaticky zjišťovat nové zakázky, příp. změny na již běžících výběrových řízeních
  • každá zakázka bude mít následující životní cyklus: zadání výběrového řízení včetně hodnotících kritérií -> vyhodnocení nabídek -> stanovení vítěze soutěže –> skutečná cena realizované zakázky
  • vyhodnocováním zakázek bude pověřena komise pro výběrová řízení
  • vítěze zakázky vždy schvaluje rada města
  • směrnice bude platit i pro veřejné zakázky zadávané organizacemi zřizovanými městem

 

 

 

124/9/11 – zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ: 27232425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci kabelová smyčka NN Rychnov na pozemek č. 1505 v k.ú. i obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

125/9/11 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1055/95 panu ing. J. Pavlů za cenu 896.802,50 Kč. Již zaplacená záloha společností Bielby Invest, a.s. bude ponížena o smluvní pokutu za nesplnění podmínky doložení stavebního povolení ve výši 89.680,-Kč a zůstatek bude započítán ve prospěch nového kupujícího. S novým kupujícím bude postupováno podle zásad pro prodej pozemků pro účely výstavby rodinných domů.

 

126/9/11 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit výběrové řízení na výběr projektanta na dostavbu půdní vestavby na malé škole pro účely výtvarného oddělení ZUŠ a rekonstrukci stropů a vybranému projektantovi zadat zpracování projektu včetně výkazu výměr a výkazu výměr.

 

 

 

 

Ing. František Chlouba                                                               RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

          starosta                                                                                          místostarosta

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.