Rada města

Usnesení rady ze dne 26.7.2017

Jan Tomsa  01.08.2017 09:22

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 26. 7. 2017

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Klára Kalinová, Bc. Jaroslava Benešová, Ing. Martin Vágner

 

Program: 1) Přesun finančních prostředků v rámci pravomoci rady města

                 2) Dostavba víceúčelového sportoviště

                 3) Pronájem sálu Beseda

                 4) Zpráva ČŠI

                 5) Souhlas s napojením na místní komunikaci

                 6) Pronájem pozemku

                 7) Souhlas se sídlem

                 8) Souhlas se zvláštním užíváním komunikace

                 9) Stanovisko k PD úprava křižovatky Rádelský Mlýn

                10) Žádost GEENPROJECT

 

 

1) Rada města se seznámila s návrhem na provedení přesunu finančních prostředků v rámci paragrafu 5512 – Požární ochrana.

 

Návrh usnesení:

101/07/17-    Rada města v rámci své pravomoci schválila převod částky 13.000,- Kč v paragrafu 5512 – Požární ochrana, a to z položky 5171 – opravy a udržování – na položku 5139 – nákup materiálu. Peníze je potřeba přesunout do materiálu z důvodu nutnosti nákupu pěnidla.

4 hlasy pro

 

2) Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrová řízení ve věci zakázky na „Dostavbu víceúčelového sportovního areálu Rychnov u Jablonce nad Nisou 2017“.

 

Návrh usnesení:

102/7/17 - Rada města na základě doporučení komise pro výběroví řízení vybrala jako dodavatele akce „Dostavba víceúčelového sportovního areálu Rychnov u Jablonce nad Nisou 2017“ firmu Lubomír Schmid, IC 45121745, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.

4 hlasy pro

 

3) Rada města projednala žádost o pronájem sálu Beseda p. J. Gabčové.

 

Návrh usnesení:

Rada města schválila pronájem sálu restaurace Beseda p. J. Gabčové v termínu 19.8.2017.

2 hlasy pro, 1 proti, 1 se zdržel – usnesení nebylo přijato

 

4) Rada města se seznámila s Inspekční zprávou České školní inspekce, inspekce na Základní a Mateřské škole proběhla ve dnech 15.5. až 30.5.2017.

 

5) Rada města se seznámila s žádostí o souhlas s napojením navrhované místní komunikace k místní komunikaci Ještědská z důvodu budoucí výstavby RD v této lokalitě.

 

103/7/17 -  Rada města souhlasí s připojením navrhované místní komunikace na ppč. 644, 875/1, 2775/36, 3492, 3109, 3527 (lokalita Z8) na místní komunikaci ul. Ještědská, Rychnov Jablonce nad Nisou z důvodu plánované výstavby RD.

4 hlasy pro

 

6) Rada města projednala žádost o pronájem pozemku č. 1046 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Dle vyjádření odboru výstavby je zájem o koupi tohoto pozemku.

 

104/7/17 - Rada města konstatuje, že nebude zveřejňovat úmysl pronájmu pozemku č. 1046 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, neboť pozemek je nabízen jako stavební parcela.

3 hlasy pro, 1 se zdržel

 

7) Rada města projednal žádost o souhlas s uvedením sídla podnikající fyzické osoby na adrese Nádražní 569.

 

Návrh usnesení:

105/7/17 - Rada města na základě žádosti p. Raisové souhlasí s vedením sídla podnikající fyzické osoby na adrese Nádražní 569 po dobu trvání pronájmu bytu.

3 hlasy pro, 1 se zdržel

 

 

8) Rada města se seznámila s žádostí o souhlas se zvláštním užíváním ulice Tovární z důvodu realizace přeložky vodovodu Údolní – Tovární

 

 

Návrh usnesení:

106/7/17 - Rada města souhlasí se zvláštním užíváním komunikace ul. Tovární z důvodu přeložky vodovodu a stavby kanalizace a vodovodu.

4 hlasy pro

 

 

9) Rada města se seznámila s žádostí o stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízená na úpravu křižovatky Rádelský Mlýn.

 

 

 

 

Návrh usnesení:

107/7/17 -  Rada města nemá připomínky k přeložené projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci „I/35 MÚK Rádelský Mlýn“.

4 hlasy pro

 

10) Rada města se seznámila s požadavkem firmy GREENPROJECT, která realizovala zakázku „Architektonický prvek a úpravy terénu v parku na p.p.č.k. 35, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na úhradu nákladů souvisejících s dodávkou ocelové konstrukce rámu včetně žárového zinkování na západní část náměstí. Firma požádala město o úhradu částky 87.395,-Kč bez DPH.

 

 

Návrh usnesení:

108/7/17 -  Rada města nesouhlasí s úhradou navýšení nákladů na ocelovou konstrukci instalované na západní části náměstí a konstatuje, že materiál pro výběr zhotovitele byl dostatečný. Zadávací dokumentace byla k dispozici a bylo možné ji připomínkovat v době před podáním nabídek na tuto soutěž.

4 hlasy pro

 

Ing. Martin Vágner                                                                      Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.