Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 20.4.2017

Jan Tomsa  15.05.2017 17:01

Na úřední desce od 15.05.2017 do 31.05.2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 20. 4. 2017

71/04/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku č. 3012 ve věci přeložky podpěrného bodu VN u silnice I/65 v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

72/04/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1204/4 o výměře cca 246 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

73/04/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo o zveřejnění nabídky prodeje automobilu CAS TATRA 148. Prodej automobilu se uskuteční obálkovou metodou s tím, že minimální nabízená cena bude činit 140 tis. Kč. Automobil bude prodán zájemci, který předložil nejvyšší nabídku. Zastupitelstvo města ukládá radě města provést vyhodnocení nabídek dle schválených podmínek prodeje.

74/04/17 - Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 53/03/17.

75/04/17 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit přehled uskutečněných prodejů pozemků na Pelikovicích za období posledních 5 let.

75/04/17a - Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou p o v ě ř u j e zastupitele města Bc. Tomáše Levinského pro kontakt s Oddělením územního plánování při MM Jablonec n.N. (coby úřadem územního plánování), a to ve věci vykonávání územně plánovací činnosti pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou

76/04/17 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ aktualizovat cenovou nabídku na restaurování erbu a prověřit spolufinancování z prostředků Jablonecké farnosti, která je jeho majitelem.

77/04/17 - Zastupitelstvo schválilo podporu ve formě finančního daru ve výši 13.610,-Kč, v rámci financování hospice sv. Zdislavy pro rok 2017.

78/04/17 - Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 4.

79/04/17 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ přijmout vhodná opatření k zajištění bezpečnosti a pořádku na sportovišti Zálesí.

80/04/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo navýšit paragraf 3113, pol. 6121 o 170.000,-Kč, na zabezpečení objektů mateřské školy, z důvodu zajištění bezpečnosti dětí. ZM pověřuje FV připravit rozpočtové opatření.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                     Bc. Tomáš Levinský

   místostarosta                                                                                                    starosta

                                      

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.