Rada města

Usnesení rady ze dne 19.4.2017

Jan Tomsa  03.05.2017 09:15

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 4. 2017

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, RNDr. Tomáš Vágai

Program: 1) Obec občanům

                  2) Zvláštní užívání komunikace

                  3) Žádost o rozpočtový přesun

                  4) Výpůjčka pozemku

                  5) Koše na basketbal v ulici Nová

                  6) Informace k zastupování ve 3 třídě ZŠ

                  7) Informace k plánovaným úpravám zeleně

                  8) Pronájem sociálního zařízení u vleku

                  9) Kotel v restauraci Beseda

 

 

1) Radní se seznámili s návrhem dohody o spolupráci s Terra Group Investmen, a.s. ve věci poskytnutí součinnosti města při realizaci projektu Obec občanům.

Návrh usnesení:

54/04/17 - Rada města schválila uzavření dohody spolupráci s Terra Group Investmen, a.s. ve věci poskytnutí součinnosti města při realizaci projektu Obec občanům s tím, že v rámci spolupráce nebudou oslovování občané prostřednictvím telefonické nabídky.

3 hlasy pro

 

2) Rada města projednala žádost SČVaK na souhlas se zvláštním užívání komunikace Lužická z důvodu plánované opravy rekonstrukce vodovodního potrubí.

 

Návrh usnesení:

55/04/17 - Rada města na základě žádosti SČVaK souhlasí se zvláštním užíváním komunikace ul. Lužická z důvodu plánované rekonstrukce vodovodního potrubí.

3 hlasy pro

 

3) Rada města projednala žádost o přesun financí v rámci § Nebytové hospodářství na uhrazení revize tělocvičného nářadí na sportovní hale. Radní upozornili na skutečnost, že v hale chybí magnesium na šplhání.

 

Návrh usnesení:

 

56/04/17 - Rada města schválila vnitřní převod financí v paragrafu 3613 (Nebytové hospodářství) z položky 5171 (Opravy a udržování) do položky 5169 (Nákup ostatních služeb) v rámci pravomoci rady města na uhrazení faktury za revizi tělocvičného nářadí a zařízení ve sportovní hale.

3 hlasy pro

 

4) Mysliveckého sdružení Dolina požádalo o výpůjčku pozemku č. 558/1 o výměře 3204 m2 za účelem zřízení zvěřního políčka viz žádost.

 

Návrh usnesení:

57/04/17 - Rada města schválila výpůjčku pozemku č. 558/1 o výměře 3204 m2 k.ú. Pelíkovice Mysliveckému sdružení Dolina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem zřízení zvěřního políčka.

3 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila s výsledky revize hracích prvků na dětském hřišti v ulici Nová. Z revize vyplývá, že je nutné buď odstranit koše na basketbal nebo konstrukci na tyto koše zpevnit. Vzhledem k tomu, že hrací plocha se pro basketbal nevyužívá a nákladům na zpevnění konstrukce bylo doporučeno jejich odstranění.

 

Návrh usnesení:

58/04/17 - Rada města rozhodla v souladu s revizí hracích prvků na dětském hřišti v ul. Nová demontovat konstrukci košů na basketbal.

3 hlasy pro

 

6) Starosta informoval o situaci se zastupováním učitelky 3 třídy na základní škole, ke kterému došlo vzhledem k akutnímu zdravotnímu problému učitelky. V současné době se již podařilo zajistit od 1.5.2017 zastupování kvalifikovanou učitelkou.

 

7) Rada města se seznámila s předloženým materiálem ke stavu městské zeleně na hřbitově, u památníku pracovního tábora a parku na náměstí před samoobsluhou.

 

 

 

Návrh usnesení:

59/04/17 - Rada města souhlasí s pokácením 5 ks javorů ve špatném zdravotním stavu a 2 tújí za centrálním křížem na hřbitově, dále souhlasí s pokácením 4 ks lip poškozených nízkých lip v popředí památníku pracovního tábora a zdravotním prořezem 4 vzrostlých bříz. Rada města nesouhlasí s pokácením 2 borovic v parku na náměstí před samoobsluhou.

3 hlasy pro

 

8) Rada města se seznámila s žádostí o pronájem sociálního zařízení u lyžařského vleku. Rada požaduje informaci od žadatele o řešení dodávky vody do tohoto sociálního zařízení.

 

9) Rada města byla informována, že na plynovém kotli v restauraci Beseda dochází k častým poruchám, Zařízení je ve špatném stavu a na kotli nebyl pravděpodobně již delší dobu proveden servis (povinnost nájemníka). Byly navrženy variantní řešení problému 1) úprava stávajícího stavu včetně nové regulace a čerpadla 2) nový kondenzační kotel včetně komínové vložky, nové regulace a čerpadla 3) napojení na kotelnu v Besedě.

 

Návrh usnesení:

60/04/17 - Rada města byla seznámena se stavem plynového kotle v restauraci Beseda čp. 68 a rozhodla připravit projekt na připojení vytápění restaurace na stávající kotelnu.

3 hlasy pro

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                                  Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                                               starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.