Rada města

Usnesení rady ze dne 23.3.2017

Jan Tomsa  30.03.2017 08:36

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 29. 3. 2017

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová, RNDr. Tomáš Vágai, Bc. Jaroslava Benešová ( od bodu 7)

Program: 1) Smlouva o zapůjčení výstavního mobiliáře a sbírkových předmětů

                  2) oprava opěrné zdi čp. 495

                  3) prodej CAS TATRA

                  4) odpisy ZŠ a MŠ

                  5) souhlas s uzavřením MŠ

                  6) dodatečné povolení uzávěrka komunikace

                  7) byt v DPS

                  8) soutěže komunikace

                  9) směrnice veřejné zakázky malého rozsahu

                 10) organizační struktura

 

1) Starosta radě předložil návrh nové smlouvy o zapůjčení sbírkových předmětů so městského muzea.

Návrh usnesení:

44/03/17 – rada města schválila uzavření smlouvy o zápůjčce výstavního mobiliáře a sbírkových předmětů s Městkou galerií MY pro městské muzeum.

4 hlasy pro

 

2) Rada města se seznámila s nabídkami na realizaci opravy opěrné zdi na čp. 495. Oprava musí bát realizována na základě statického posouzení.

Návrh usnesení:

45/03/17 – rada města vybrala na opravu opěrné zdi u čp. 495 firmu Lukáš Žváček, která byla cenově nejvýhodnější.

4 hlasy pro

 

3) V souvislosti s prodejem automobilu CAS TATRA 148 jednala rada města o možnost jakým způsobem realizovat prodej tohoto automobilu.

Návrh usnesení:

46/03/17 – rada města ukládá vhodným způsobem zveřejnit nabídku prodeje automobilu CAS TATRA 148.

4 hlasy pro

 

4) Rada města se seznámila s žádostí ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou o schválení odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku.

Návrh usnesení:

47/03/17 – rada města schválila odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou.

4 hlasy pro

 

5) Rada města projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ o souhlas s uzavřením mateřské školy v době od 17.7. do 18.7.2017.

 

Návrh usnesení:

48/03/17 – rada města na základě souhlasí s uzavřením MŠ od 17.7. do 18.7.2017. Ve dnech 3.7.2017 až 14.7.2017 a 21.8.2017 do 31.8.2017 bude v MŠ prázdninový provoz.

3 hlasy pro, 1 se zdržel

 

6) Rada města se seznámila s žádostí SČVaK o dodatečný souhlas s uzavírkou komunikace Občanská z důvodu havárie vodovodu.

 

Návrh usnesení:

49/03/17 – rada města dodatečně souhlasí s uzavírkou komunikace Občanská v souvislosti s opravou havárie vodovodu.

4 hlasy pro

 

7)  Rada města projednala pronájem volného bytu v DPS. Vedoucí DPS doporučuje přidělit byt p. Žilkové a jako druhé v pořadí p. Vlkové.

 

Návrh usnesení:

50/03/14 – rada města rozhodla přidělit volný byt v DPS p. Vlkové z důvodu, že se jedná o žadatele s trvalým bydlištěm v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

5 hlasů pro

 

 

 

8) Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrová řízení ve věci soutěže na „Opravy komunikací 2017“ a soutěže na „Stavební úpravy krajnic komunikací“.

Návrh usnesení:

51/03/17 - Rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že akci „Opravy komunikací 2017“ bude realizovat firma Eurovia CS, a.s., IČO: 452 74 924, v rozsahu dle dostupných financí rozpočtovaných v letošním roce (ul. Komenského a II. etapa ul. Sokolská). Rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že akci „Stavební úpravy krajnic komunikací“ bude realizovat firma Pavel Janda, IČO: 128 10 614.

5 hlasů pro

 

9) Rada města projednala návrh nové směrnice rady města o zadávání zakázek malého rozsahu. Starosta sdělil, že před účinností této směrnice předloží její znění právničce města.

 

Návrh usnesení:

52/03/17 – rada města schválila směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu.

5 hlasů pro

 

10) Rada byla seznámena s ukončením pracovního poměru Mgr. Strnadové a s tím, že byla vyhlášena veřejná výzva na obsazení pozice asistentky starosty.

Návrh usnesení:

53/03/17 – rada města schválila novou organizační strukturu MěÚ platnou od 1.4.2017.

5 hlasů pro

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                Bc. Tomáš Levinský

     místostarosta                                                                                                starosta

 

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.