Rada města

Usnesení rady ze dne 15.3.2017

Jan Tomsa  17.03.2017 08:15

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 15. 3. 2017

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Klára Kalinová PhD., Ing. Martin Vágner, RNDr. Tomáš Vágai

Program: 1) Informace o zastávce MHD

                 2) Informace k výstavbě v Mlýnské ulici

                 3) Účetní závěrka ZŠ a MŠ

                 4) Zabezpečení budov ZŠ a MŠ

                 5) Informace zástupce TERRA GROUP

                 6) Pronájem garážového stání

                 7) Žádost o prodej použité zámkové dlažby

                 8) Pronájem nebytového prostoru v čp. 472

                 9) Souhlas se zvláštním užíváním ul. Občanská

                 10) Žádost o pronájem soc. zařízení u lyžařského vleku

                 11) Internetové připojení do Besedy

                 12) Darovací smlouva

 

 

1) Starosta informoval radu tom, že na základě požadavku POLICIE ČR bude při rekonstrukci mostu před samoobsluhou přesunuta zastávka MHD na stávající parkoviště (šikmé stání) před budovu radnice.

2) Starosta dále informoval radu o tom, že Ing. Klíma, který měl stavět domy pro seniory v Mlýnské ulici prodává svůj projekt firmě Interma. Žádost a informace bude předložena zastupitelstvu města.

3)  Rada města projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ o schválení účetní závěrky za rok 2016 a převod zisku do rezervního fondu a fondu odměn.

Návrh usnesení:

42/03/17 – rada města schválila účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy p.o. za rok 2016. Rada města zároveň schválila převod zisku ve výši 122.353,46 Kč ve výši 42.353,46 do rezervního fondu a převod částky 80.000,-Kč do fondu odměn.

4 hlasy pro

 

 

 

4) Rada města znovu jednala o požadavku ZŠ na systém zabezpečení budov ZŠ a MŠ.

 

Návrh usnesení:

43/03/17 – rada města postupuje žádost ředitele ZŠ a MŠ na zakoupení a instalaci systému zabezpečení budov ZŠ a MŠ zastupitelstvu. K žádosti bude přiloženo vyjádření účetní k tomu, zda se jedná o příspěvek na provoz či-nikoli.

4 hlasy pro

 

5) Na zasedání rady města se dostavil zástupce firmy TERRA GROUP, která v minulosti nabízela občanům města zastupování a zprostředkování nákupu energií. Zástupce firmy požádal o prodloužení spolupráce s městem.

Rada města požaduje předložit řádně a jasně specifikované podmínky spolupráce s firmou TERRA GROUP v rámci projektu Obec občanům.

 

6) Rada města projednala žádosti o pronájem garážového stání naproti MěÚ.

Návrh usnesení:

44/03/17 – rada města rozhodla pronajmout jednu část garáže naproti objektu čp. 490 ul. Husova p. K. a druhou část garáže p. V. Smlouvy budu uzavřeny na dobu neurčitou s dvou měsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 712,-Kč měsíčně za jedno garážové stání. 

 

7) Rada města projednala žádost p. J. V. o prodej použité zámkové dlažby. Rada konstatovala, že použitá dlažba bude využita pro opravy chodníků nebo pro další městské projekty.

 

Návrh usnesení:

Rada města schválila prodej 16 m2 použité zámkové dlažby panu J. V. za cenu 1000,-Kč.

0 hlasů pro, 4 proti – usnesení nebylo přijato

 

 

8) Rada města projednala žádost p. J. Pleštila o pronájem nebytového prostoru v čp. 472.

 

Návrh usnesení:

45/03/17 – rada města rozhodla pronajmout nebytový prostor v čp. 472 ul. Nádražní panu J. P. za roční nájemné 6.159,-Kč (bez zálohy na služby). Nájemce bude nebytový prostor užívat jako sklad materiálu. Nebytový prostor se pronajímá na dobu neurčitou s dobou měsíční výpovědní lhůtou.

4 hlasy pro

 

 

9) Rada města projednala žádost SčVaK o dodatečný souhlas s užíváním komunikace po havárii vody v ulici Občanská.

 

Návrh usnesení:

46/03/17 – rada města na základě žádosti SčVaK souhlasí s dodatečným užíváním komunikace Občanská z důvodu havárie vodovodního potrubí.

4 hlasy pro

 

10) Rada města se seznámila s žádostí o pronájem sociálního zařízení u lyžařského vleku.

 

Návrh usnesení:

47/03/17 – rada města ukládá zveřejnit úmysl pronájmu sociálního zařízení u lyžařského vleku.

4 hlasy pro

 

11) Rada města se seznámila s nabídkou na realizaci internetového připojení do Besedy pro ovládání zařízení centrální kotelny a pro dostupný internet na sále Besedy. Radní požadují upřesnit nabídku v tom smyslu, zda je navrhované řešení skutečně nutné a zároveň efektivní.

 

12) Starosta seznámil radní s vyhlášením Programu vodohospodářských akcí Libereckého kraje.

 

13) Rada projednala návrh na uzavření darovací smlouvy pro městkou knihovnu.

Návrh usnesení:

48/03/17 – rada města schválila darovací smlouvu s Ing. B., který daruje městské knihovně časopisy v souhrnné hodnotě cca 1.600,-Kč.

4 hlasy pro

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                                  Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                                               starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.