Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 19.1.2017

Jan Tomsa  07.03.2017 07:19

Na úřední desce od 07.03.2017 do 31.03.2017

Doplněné usnesení zastupitelstva města ve věci elektronické dražby - spoluvlastnického podílu id 2/16 z nemovitostí parcely č. 491, výměra 181, jejíž součástí je stavba rodinného domu čp. 87 a parcely č. 493 se všemi jejich součástmi a příslušenstvím

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 1. 2017

 

1/01/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 311 o výměře cca 370 m2 v katastrálním území a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

2/01/17 - Zastupitelstvo města schválilo v souladu s usnesením č. 12/1/2016 ze dne 21.1.2016 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Jiřím Koškem – jako oprávněným z věcného břemene na pozemky č. 301, 310/1 a 311 ve věci zřízení kanalizační přípojky k ČOV na pozemku 308/8 v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu.

3/01/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1566/1 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

4/01/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít v souladu s usnesením 12/1/2016 ze dne 21.1.2016 smlouvu o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 825/1 ve věci umístění STL přípojky k RD Mlýnská 571 v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

5/01/17 - I.Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností SVS, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 242, 243, 330/3, 480/1, 490, 494, 659 ve věci zřízení kanalizačního řadu Lužická – Údolní v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.  II. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností SVS, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene a panem Milanem Jaklem – jako povinným z věcného břemene na pozemek č. 209 ve věci zřízení kanalizačního řadu Lužická - Údolní v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

6/01/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1742/1/ o výměře 1888 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou s podmínkou získání stavebního povolení do roku 2034 a splatnosti kupní ceny do 90 dnů ode dne podepsání kupní smlouvy a s předkupním právem ve prospěch města.

7/01/17 - Zastupitelstvo města schvaluje podmínky „Grantového programu podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2017“ a rozhodlo o vyhlášení tohoto programu.

8/01/17 - Zastupitelstvo města schválilo zapojení do projektu „Mikroregion Jizerské hory – Městský kamerový dohlížecí systém“

9/01/17 - I) Zastupitelstvo města rozhodlo o účasti v elektronické dražbě za účelem zakoupení nemovitosti – spoluvlastnického podílu id 2/16 z nemovitostí parcely č. 491, výměra 181, jejíž součástí je stavba rodinného domu čp. 87 a parcely č. 493 se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, tak jak jsou zapsané v LV 622 pro katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

II) Zastupitelstvo města rozhodlo o účasti v elektronické dražbě za účelem zakoupení nemovitosti – spoluvlastnického podílu id 7/16 z nemovitostí parcely č. 491, výměra 181, jejíž součástí je stavba rodinného domu čp. 87 a parcely č. 493 se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, tak jak jsou zapsané v LV 622 pro katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města k účasti v elektronické dražbě, za účelem vydražení výše uvedených nemovitostí.

Zastupitelstvo města stanovilo, že maximální částka, kterou se město v elektronické dražbě zúčastní bude činit 300 tis. Kč. ( doplněno po uskutečnění elektronické dražby)

 

10/01/17 - Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 12

11/01/17 - Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1

12/01/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 1.512.000,- Kč na dokončení akce přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice.

13/01/17 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí:

 • § 3612 ( Bytové hospodářství ) položka 5171 (Opravy a udržování)
 • 300.000,- Kč na opravy a havárie
 • 205.000,- Kč DPH 4Q 2016
 • 100.000,- Kč nákup materiálu (plot, svody, beton atd.)
 • 39.000,- Kč zápočet pekařství Šumava (na základě smlouvy ze dne 27.2.2015 a usnesení rady města č. 17/01/15 ze dne 22.1.2015)
 • § 3613 ( Nebytové hospodářství - Beseda ) položka 5171 (Opravy a udržování)
 • 40.000,- Kč na opravy a havárie
 • 140.000,- Kč DPH 4Q 2016
 • § 5512 (Požární ochrana) položka 5171 (Opravy a udržování)
 • 25.000,- Kč na opravy a havárie

 

14/01/17 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na budovu č.p. 460 a přilehlé pozemky. V dodatku bude prodloužen termín uzavření samotné kupní smlouvy a povinnosti kupujícího předložit prodávajícímu kolaudaci domu nebo rozhodnutí o povolení k předběžnému užívání nejméně jedné bytové jednotky v domě, a to nejpozději do 2.9.2017.

15/01/17 - Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu se společností JABLOTRON ALARMS a.s., IČ: 28668715 na darování výrobků JA-100 pro zabezpečení hasičské zbrojnice v hodnotě 40.922,20 včetně DPH. 

16/01/17 - Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 28.12.2016 a doporučuje radě města upravit směrnici č. 1/2015 v souladu se závěry kontrolního výboru a dále ukládá MěÚ zapracovat do návrhu zásad postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví města Rychnov u Jbc. předkupní právo ve prospěch města.

17/01/17 -   Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí:

§ 2212 (Silnice) položka 5169 (Nákup ostatních služeb) 200.000,- - provádění ZÚ, oprava a doplnění DZ a instalace zpomalovacích prahů, mobilní DZ, zpracování PD, rozpočty, mostní prohlídky, zajištění stavebního dozoru, GPS, vytyčení IS, geodetické zaměření, úprava a čištění krajnic atd.  § 3631 (Veřejné osvětlení) položka 5171 (opravy a udržování) 150.000,-  Běžná údržba a udržování stávající sítě veřejného osvětlení.

 

18/01/17 - Zastupitelstvo města schválilo podnět č. I. ke změně platného územního plánu.

 

19/01/17 - Zastupitelstvo města schválilo podnět č. IV. ke změně platného územního plánu.

 

20/01/17 - Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XI. ke změně platného územního plánu.

21/01/17  - Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XII a, b ke změně platného územního plánu.

22/01/17 - Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XVI ke změně platného územního plánu.

 

23/01/17 - Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XVII ke změně platného územního plánu.

24/01/17 - Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XVIII. ke změně platného územního plánu.

 

 

 

RNDr. Tomáš Vágai                                                                            Bc. Tomáš Levinský

       radní                                                                                                     starosta

Diskuze

 • 13. 06. 2017 08.42
  Jedná se o problém s původním souborem ( ten co se zobrazuje do 2016), který  …
 • 12. 06. 2017 19.05
  Dobrý den, proč se tato usnesení nezobrazují v Přehledu usnesení? Bohužel končí rokem 2016. Děkuji  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.