Program rozvoje města

Město připravuje program rozvoje

Marie Strnadová  04.05.2016 10:10
Vedení města Rychnov u Jablonce nad Nisou se rozhodlo vytvořit program rozvoje, který pomůže lépe koordinovat rozvoj města na základě zjištěné aktuální situace z analýz různorodých oblastí města, názorů občanů a diskuze hlavních aktérů. V dokumentu budou formulovány představy o budoucnosti města a navrženy aktivity, které budou směřovat k dosažení žádoucího stavu. Program rozvoje umožní komplexní přístup k řešení zjištěných problémů a bude podporovat efektivní využívání finančních a personálních kapacit města i jeho celkového potenciálu. Zpracovatelem dokumentu je brněnská společnost GaREP, spol. s r.o., která se problematikou regionálního rozvoje zabývá více než 20 let.
Práce na programu rozvoje započaly v dubnu 2016 setkáním pracovní skupiny sestavené z hlavních aktérů města. Na jednání pracovní skupiny byl účastníkům představen postup zpracování a aktéři ve skupinách definovali hlavní problémy města a navrhovali případná možná řešení.
Při zpracování je nezbytností také zapojení široké veřejnosti, které proběhne dvoukolově. Občané města se mohou do procesu zpracování zapojit jednak vyplněním dotazníku, který je obsažen v příloze tohoto článku, případně je vložen v Rychnovském zpravodaji 5/2016. Dotazník je též dostupný v online podobě na adrese http://goo.gl/forms/ESRl6QnHZ3 .
Dále pak na podzim tohoto roku proběhne setkání s občany, kde budou obyvatelé moci vyjádřit svůj názor na aktuální stav a další rozvoj města. Na tomto setkání bude zároveň představena i návrhová část dokumentu, která bude obsahovat vizi města a seznam opatření a aktivit (přístupů, úkolů), jak se k jejímu dosažení dostat. Veškeré podněty, zjištění a poznatky pak budou do programu rozvoje zapracovány tak, aby mohl být do listopadu 2016 finalizován.
Věříme, že program rozvoje přispěje k řešení konkrétních problémů města a tím i ke zvýšení kvality života v Rychnově obecně. Těšíme se na spolupráci.
 
Ing. Bc. Roman CHMELAŘ
GaREP, spol. s r.o.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.