Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 17.3.2016

Jan Tomsa  06.04.2016 12:17

Na úřední desce od 06.04.2016 do 06.05.2016

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.3. 2016

43/03/16 - Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 12/1/2016 ze dne 21.1.2016 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci kabelové přípojky na pozemku č. 1214/2 v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

44/03/16 - Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3.

45/03/16 - Zastupitelstvo města rozhodlo o uvolnění finančních prostředků z § 6409 pol. 5229, ve výši 3.575,-Kč pro zaplacení členského příspěvku Sdružení obcí Libereckého kraje na rok 2016 a, 9.878,-Kč pro zaplacení členského příspěvku Svazu měst a obcí na rok 2016.

46/03/16 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění objemu financí v § 3745 (Veřejná zeleň) položka 5169 (Nákup ostatních služeb) ve výši 25.000,- v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace na úpravu západní části náměstí.

47/03/16 - Zastupitelstvo města rozhodlo o uvolnění finančních prostředků z § 3613 pol. 6121, ve výši 800.000,-Kč na uhrazení dražební jistiny.

48/03/16 - Zastupitelstvo města rozhodlo o uvolnění finančních prostředků z § 3613 pol. 6121, ve výši 72.000,-Kč k zaplacení nejvyššího podání

49/03/16 - Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu přijmout opatření v souladu s doporučením dle zápisu Kontrolního výboru konaného dne 7.3.2016

50/03/16 - Zastupitelstvo města rozhodlo nevyplácet odměnu předsedovi kulturní komise, z důvodu jeho souběhu pracovní náplně jako kulturního referenta MÚ.

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                 Bc. Tomáš Levinský

     starosta                                                                                                     místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.