Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 8.10.2015

Jan Tomsa  19.10.2015 11:02

Na úřední desce od 19.10.2015 do 13.11.2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 8.10. 2015

 

133/10/15 - Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku 3412 o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou panu Aleši Pezlovi za cenu 100,- Kč/m2.

134/10/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Novostavba rodinného domu na parcele číslo 1055/121, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou vč. uložení vodovodní a kanalizační přípojky a elektro přípojky na pozemku č. 301 a 310/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou“ s panem Ing. Jiřím Pavlů.

135/10/15 - Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku č. 1055/1 ve věci připravované stavby „NTL plynovod včetně přípojek ke 2 stavebním parcelám v ul. Požárnická, Rychnov u Jablonce nad Nisou“ se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.

136/10/15 - Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Tyršova – Brusičská.

137/10/15 - Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o zajištění požární ochrany mezi Obcí Pulečný a Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou. 

138/10/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., (poskytovatel) smlouvu o poskytování odlehčovací služby obyvatelům města Rychnov u Jablonce nad Nisou, kteří spadají do okruhu osob odlehčovací služby poskytovatele. Zastupitelstvo města ukládá FV rozpočtovat na tuto službu příslušnou částku.

139/10/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění objemu financí v § 3612 (bytové hospodářství) položka 5171 (opravy a udržování) o 300.000,- na opravy a havárie.

140/10/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 100.000,- Kč vč. DPH na výmalbu a koberce na Městském úřadě v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

141/10/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 130.000,- Kč vč. DPH na nákup tažného lana a drobné opravy vleku Rychnově u Jablonce nad Nisou.

142/10/15 - Zastupitelstvo města schvaluje převod částky ve výši 65.000,- Kč z položky 6121 (investice) na položku 5171 (opravy udržování) v § 2321 a zároveň tuto částku uvolňuje na akci Oprava propustku v ul. Lužická.

143/10/15 - Městské zastupitelstvo ukládá městskému úřadu nechat provést mykologický průzkum v budově hasičské zbrojnice v ceně do max. 20 tis. Kč bez DPH.

144/10/15 - Zastupitelstvo města schvaluje přesun pohledávky za nájemné z nebytového prostoru a náklady řízení dlužníka Janovce Jaromíra ve výši 15.298,- Kč a pohledávky za nájem bytu a náklady řízení dlužníka Brunaiové Veroniky ve výši 36.660,- Kč na podrozvahový účet. Zastupitelstvo města dále schvaluje přesun pohledávek za pokuty udělené komisí pro projednávání přestupků v roce 2008 v celkové výši 7.700,- Kč na podrozvahový účet.

145/10/15 - Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu v č.p. 472 panu Mikulášovi a slečně Holé za cenu 1.203.000,- Kč.

 146/10/15 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4 s tím, že požadovanou částku na nebytové hospodářství ve výši 500.000 snižuje na 420.000,- Kč. Tato částka je vč. DPH a zastupitelstvo ji uvolňuje na o na úpravy vnitřní části haly v Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.N.

 

___________________________                                        ___________________________

Ing. Martin Vágner                                                               Bc. Tomáš Levinský  
    místostarosta                                                                                 starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.