Úřední deska

Veřejná výzva na obsazení pracovního místa

Jan Tomsa  30.06.2011 10:00

Na úřední desce od 30.06.2011 do 01.08.2011

VEŘEJNÁ VÝZVA

Tajemník městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou zveřejňuje dle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

 

TECHNIK MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

 

Místo výkonu práce: Městský úřad Rychnov  u Jablonce nad Nisou

Platové zařazení: 8. platová třída

Charakteristika vykonávané činnosti:

 

 • Kompletní agenda -  správa budov v majetku města, zajišťování rekonstrukcí, oprav a revizí, příprava investičních akcí, zajišťování podkladů pro výběrová řízení

                                                                 

Požadavky:

 • dosažené středoškolské vzdělání
 • znalost práce s výpočetní technikou (Windows,Office,Internet)
 • dobré komunikační schopnosti
 • samostatnost a flexibilita
 • předchozí praxe na obdobné pozici výhodou

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a
  o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (po dohodě lze dodat později)
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu:   září/říjen 2011

Lhůta pro podání přihlášky:  do 30.7.2011

Způsob podání přihlášky:  písemně nebo osobně na adresu:                                                                                          

Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo technika místního hospodářství

 

 

V Rychnově u Jablonce nad Nisou 29.6.2011

                                                         

                                                                                        Mgr. Jan Tomsa

                                                                                  tajemník MěÚ

    

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.