Komunikace

Veřejná diskuze - zimní údržba

Jan Tomsa  02.03.2015 11:43

Veřejná diskuze – téma: Zimní údržba v sezóně 2014/2015

 

Diskuze se uskutečnila dne 12. 2. 2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ. Za MěÚ se zúčastnili starosta Bc. T. Levinský, p. J. Dvořák koordinátor zimní údržby, Mgr. J. Tomsa, p. Pozdníček za dodavatele zimní údržby a moderace diskuze se ujal RNDr. T. Vágai.

Pan Dvořák seznámil přítomné se systémem zimní údržby, představil základní dokumenty jako je Nařízení rady města č. 1/2014 o zimní údržbě komunikací, soupis tras rozdělených do obvodů pro I. A II. traktor, seznam místních komunikací udržovaných posypem, systém sledování traktorů pomocí GPS, mapové podklady, smlouvu s dodavatelem

Základním předpokladem pro provádění zimní údržby je souvislá pokrývka sněhu na vozovce. Minimální výška pokrývky musí být 8-10 cm. Při trvalém sněžení se pluhování periodicky opakuje při další vrstvě nového sněhu o výšce 5 cm. V případě tvorby náledí se komunikace ošetřuje posypem. Pro posyp se používá inertní materiál o zrnitosti 0 až 8 mm.

Během provádění zimní údržby se opakovaně vyskytují na některých komunikacích komplikace. Jedná se zejména o:

-          ul. Hřbitovní, kde je ranních a odpoledních hodinách zvýšený provoz a díky úzké komunikaci, smíšenému provozu ve spojení se sněhovými mantinely a sněhovou nebo ledovou vrstvou na vozovce dochází k častým komplikacím.

 

-          Údolní  - podobný problém jako ul. Hřbitovní, úzká ulice s prudkým stoupáním komplikuje průjezd. Zvýšený provoz k tamní restauraci.

 

-          Liščí Jáma – prudké stoupání a technický stav komunikace nedovoluje 100% provádění zimní údržby – vytvářejí se koleje, které je nutné odstranit např. UNC (univerzální nakladač čelní).

-          Pelikovice, Dolní Dobrá Voda, MK na Rádlo – při silném větru dochází k častému zafoukání komunikací (v minulosti musela být nasazená i velká fréza).

 

-          Zákoutí obce – např. ul. Zahradí, ul. Brusičská a ul. Spojovací, kde z důvodu stísněného prostoru není možné protahování provádět standardní širokou radlicí. Z těchto důvodů je nutné nasadit stroj UNC nebo JCB s nakládací lopatou.

 

-          Svoz komunálního odpadu – prudké stoupání a náledí způsobuje komplikace během svozu. Plánovaný svoz může být v krajních případech přesunut na jiné dny.

 

 

Stížnosti a připomínky na provádění zimní údržby jsou většinou lokálního charakteru, které lze operativně vyřešit. Jedná se zejména o:

-          Připomínky při tvorbě náledí – posyp se zpravidla provádí až ve večerních hodinách, kdy teploty klesnou pod bod mrazu.

-          Připomínky při větším spadu sněhu

-          A škodní události, kdy je při provádění zimní údržby poškozen cizí majetek – na takové situace se vztahuje pojistka z povinného ručení (dodavatel nebo město); nebo při poškození plotu v důsledku tíhy odklizeného sněhu se vztahuje pojistka z odpovědnosti (město).

 

 

Náklady na provádění zimní údržby jsou závislé na klimatických podmínkách. Zejména při trvalém sněžení se tvoří vysoké mantinely a při následném pluhování se propluhovaná komunikace uzavírá sněhem, který sněhové mantinely nepřekoná. Poté je nutné přikročit k odvozu sněhu na předem stanovená místa (plac za viaduktem nebo louka nad vlekem). Při odklizení sněhu je nasazena další technika a náklady se tak výrazně zvyšují. Zároveň je nutné dbát na efektivitu a hospodárnost při provádění zimní údržby – např. posyp před předchozím pluhováním je neúčinný, a proto se neprovádí. Stejně tak při spadu zanedbatelného množství sněhu se protahování neprovádí.

 

Po skončení zimní údržby je nutné provést čištění komunikací. To je závislé na klimatických podmínkách. Ideální je teplé počasí bez sněhové pokrývky na vozovce. V minulosti bylo čištění prováděno na základě objednávky (TSJ, TSML). Protože smetek obsahoval oleje a velké množství nečistot, bylo nutné ho odvážet na skládku dodavatele. Čištění trvalo většinou 3-5 dní v závislosti na rozsahu znečištění. Nově město disponuje zametacím strojem a pro tyto účely se v letošním roce počítá jeho nasazením. Pouze smetek bude muset být uložen na příslušné skládce.

 

Poté proběhla diskuze s přítomnými občany nad konkrétními problémy při provádění zimní údržby.

 

Na základě této diskuze byly identifikovány následující problematická místa:

Komunikace Sokolská – dochází zde oproti ostatním komunikacím častěji k námrazám, bylo by třeba této komunikaci věnovat více pozornosti při ošetření posypem

Komunikace Lipová – pravděpodobně nedodržení pořadí pro průtah komunikace

Komunikace Lužická – nedostatečné dočištění vozovky, později provedený průtah znamení hrnutí rozbředlého již rozježděného sněhu a část komunikace vedle hospody U Baštýře – nutný častější posyp této části vozovky

Komunikace Zálesí – příliš úzce vypluhovaná

8 cm je moc – je třeba zvážit, zda hranici pro počátek pluhování nesnížit např. na 5 cm

Zdravotní středisko – pakující se problém při zahájení zimní údržby, kdy dodavatel v počátku začne s úklidem parkoviště až dopoledne nikoli brzy ráno (jde pouze o začátek sezóny, po upozornění pak úklid parkoviště probíhá ráno)

Křižovatka Husova – Komenského – časté náledí v zatáčce u bývalé zeleniny, nyní obchod s potravinami

Bedny na posyp – nedostatečný počet beden s posypem umístěných ve městě, není vhodné používat písek nebo směs písku se solí – obojí materiál zmrzne, řešením je použít jako náplň beden drobný štěrk

 

Diskuze byla ukončena v cca 18:30 hod.

Zapsal: Tomsa

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.