Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 19.2.2015

Jan Tomsa  24.02.2015 08:58

Na úřední desce od 24.02.2015 do 13.03.2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 2. 2015

21/02/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat v kampani „Vlajka pro Tibet“ a ukládá MěÚ zajistit vyvěšování vlajky Tibetu vždy 10. března

22/02/15 - Zastupitelstvo města schválilo předložený soupis nových pozemků pro LV 10001 Město Rychnov u Jablonce n. N

23/02/15 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 76/08 a č. 104/7/11 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 206, IČ: 27232425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci realizace stavby „JN, Rychnov u Jbc, Tovární, ppč. 215/2-kNN“ na pozemek č. 277/2 v k. ú. A obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

24/02/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část pozemku č. 31/1 o výměře cca 12 m2 v hodnotě 400,-Kč/m2 za část pozemku č. 578 o výměře 6 m2 v hodnotě 800,-Kč/m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou s p. S. Domalípem. Náklady na vyhotovení GP a SP za podání návrhu na vklad do KN uhradí účastníci směny napůl.

25/02/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1055/1 o výměře cca 500m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou

26/02/15 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1566/1, části pozemku č. 1100/1 a celého pozemku č. 1508/6 v katastrálním území Pelikovice panu Petru Svobodovi za cenu 246,-Kč/m2. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu zatížení pozemku podzemním kabelem NN a nadzemním sdělovacím kabelem a nadzemním kabelem NN.

27/02/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek k budoucí kupní smlouvě mezi panem Romanem Machalou a městem ve věci prodeje čp. 460 s tím, že termín pro projektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu čp. 460 předloží městu ke schválení nejpozději do 31. 7. 2015

28/02/15 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2015 dle Návrhu rozpočtu na rok 2015, který je nedílnou součástí zápisu, jako schodkový s tím, že příjmy činí 40.810.800,- Kč, výdaje 52.745.773,23 Kč, vzniklý schodek ve výši 11.934.973,23 Kč bude kryt z kladného zůstatku předchozích let /financování ve výši 11.934.973,23 Kč/.
Zastupitelstvo města rozhodlo, že následující položky rozpočtu města se schvalují objemově, jejich konkrétní využití podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem.
Jedná se o v paragrafu/položce: 2212/5169, 2212/5171, 2212/6121, 3113/5171, 3314/5137, 3314/5171, 3349/5169, 3429/5171, 3429/6121, 3539/5171, 3612/5171, 3613/5171, 3613/6121, 6171/5171.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                       Bc. Tomáš Levinský

      místostarosta                                                                                                   starosta

Diskuze

  • 02. 03. 2015 17.26
    Dobrý den. Článek s vysvětlením naleznete v březnovém vydání Rychnovského zpravodaje.  …
  • 24. 02. 2015 21.31
    Dobry den, Hm. Prvni rozpocet schvaleny novym zastupitelstvem. Schodek cca 25%. Kryt z prebytku let minulych.  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.