Vyhlášky a nařízení

Nařízení rady č. 2/2014 zákaz podomního prodeje

Jan Tomsa  21.01.2015 16:45

Město Rychnov u Jablonce and Nisou

 

Nařízení č.2/2014

kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje ve městě Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

            Rada města Rychnova  Jablonce nad Nisou se na svém zasedání dne 15.12.2014 usnesla vydat svým usnesením č. 254/12/14 na základě zmocnění dle § 18, odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102, odst. 23, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce:

 

Čl. 1

Základní pojmy

            Podomní prodej - nabídka, prodej zboží či poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno nebo prodáváno zboží či poskytovány služby uživatelům v objektech určených k jejich bydlení.

            Pochůzkový prodej - nabídka, prodej zboží či poskytování služeb, u kterých nedochází k pevnému umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při níž je potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledán prodejcem z okruhu osob na veřejných prostranstvích.

 

Čl. 2

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

            Podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb jsou zakázány v celém katastrálním území Rychnova u Jablonce nad Nisou a v celém katastrálním území Pelikovic.

 

Čl. 3

Kontrola

            Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí strážníci Městské policie a Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou prostřednictvím pověřených zaměstnanců.

 

 

 

Čl. 4

Sankce

            Porušení tohoto nařízení bude sankciováno dle zvláštních právních předpisů1).

 

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

            Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení  na úřední desce.

 

Ing. Martin Vágner                                                            Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                          starosta

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne :

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)      § 85 odst. 4 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 46 odst. 3 zákona č. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

 

Přílohy

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.