Komunikace

Nařízení rady č. 1/2014 o zimní údržbě komunikací

Jan Tomsa  08.12.2014 07:51

Na úřední desce od 08.12.2014 do 31.12.2014

Nařízení
č. 1/2014
o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

 

Rada města Rychnova u Jablonce nad Nisou se dne 1.12.2014, usnesením č.246/12/14, usnesla vydat na základě zmocnění v § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto

nařízení:

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Toto nařízení vymezuje rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem.
 2. Pro účely tohoto nařízení je zimním obdobím doba od 1.listopadu do 31.března. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Čl. 2
Rozsah

 1. Sjízdnost a schůdnost v katastru města se zajišťuje na místních komunikacích  včetně jejich součástí, kterými jsou přilehlé chodníky, veřejná parkoviště, podchod, veřejná prostranství a přechody pro chodce.
 2. Povinnosti vlastníků nemovitostí při zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací vymezuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Způsob

 1. Odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací se provádí zametením, případně oplachem. V zimním období  pluhováním a případně posypem materiály nezávadnými z hlediska životního prostředí.
 2. Město Rychnov u Jablonce nad Nisou provádí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti v rámci zimní údržby na místních komunikacích a jejich součástech ve smyslu čl. 2 odst.1.

 

 

Čl. 4
Lhůty

 1. Při znečištění, které způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti a schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, závadu neprodleně odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.
 2. Pokud závadu ve sjízdnosti a schůdnosti nelze neprodleně odstranit, je nutno místo alespoň provizorním způsobem označit a následně závadu v co nejkratší době odstranit. Zároveň je nutno tuto skutečnost nahlásit na MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou.
 3. Pověřený správce počne zajišťovat sjízdnost místních komunikací do 2 hodin po spadu sněhu a to dle důležitosti přičemž se rozumí, že protahování provádí běžně v čase 04 hod. – 22 hod., v případě hrozící kalamity i mimo tento časový rozsah. Sjízdnost se zajišťuje pouze průtahem místních komunikací a chodníků. Zmírňování závad ve schůdnosti se provádí na chodnících podél nemovitostí v majetku města od 5.00 do 15.30 hodin.
 4. V případě sněhové kalamity operativně řídí zimní údržbu místních komunikací starosta, místostarosta a tajemník MěÚ.
 5. Roztřídění místních komunikací – Roztřídění MK pro potřeby plánu zimní údržby do obvodů dle významu:

-1.obvod a 2.obvod – v obou obvodech se místní komunikace udržují dle důležitosti a to sběrné komunikace s hromadnou veřejnou dopravou, příjezd ke zdravotnímu zařízení, důležité obslužné místní komunikace, ostatní obslužné místní komunikace.

Čl. 5

Pořadí vozovek – průtah:

Obvod č. 1

Ještědská

Hřbitovní

Školka areál

Ještědská  

Spojka na Kokonínskou k čp. 20

Lipová

Mlýnská

Horská

Čechova

Parkoviště u zdravotního střediska

Příkrá

Údolní

Tovární

Lužická

MK u č.p. 130 (směr Liberec, Praha. Podél silnice č. I/65)

Komunikace od kostelu k č.p. 565 (Červený dům)

Dolní Dobrá Voda

Parkoviště (u DPS, u Pošty, u Tilie, a u Besedy)

 

Obvod č. 2

Květinová

Komenského

Sokolská

Požárnická

Pod Hřištěm

Tichá

U Dubu

Luční

Topolová

Wolkerova

Tyršova

Brusičská

Malířská

Zálesí

Březová

Polní

Svahová

Občanská

Zahradní

Lesní

Spojovací

Nová

U Potůčku

Truhlářská

Liščí Jáma

Pelíkovice

Parkoviště u lyžařského vleku

 

Čl. 6
Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se nařízení města č. 1/2008, kterým byl stanoven rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

 

 

 

Čl. 7
Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 8.12.2014.

 

 

   Bc. Tomáš Levinský                                                                      Ing. Martin Vágner

              starosta                                                                                    místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu__________________

 

Sejmuto z úřední desky Městského úřadu___________________

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.