Úřední deska

Výběrové řízení na pozici technik místního hospodářství

Jan Tomsa  28.11.2014 10:32

Na úřední desce od 28.11.2014 do 30.12.2014

VEŘEJNÁ VÝZVA

Tajemník městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou zveřejňuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

 

TECHNIK MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

 

Místo výkonu práce: Městský úřad Rychnov  u Jablonce nad Nisou

Platové zařazení: 8. platová třída

Charakteristika vykonávané činnosti:

 

Kompletní agenda -  správa budov v majetku města, zajišťování rekonstrukcí, oprav a revizí, příprava investičních akcí, zajišťování podkladů pro výběrová řízení

                                                                 

Požadavky:

dosažené středoškolské vzdělání
znalost práce s výpočetní technikou (Windows,Office,Internet)
dobré komunikační schopnosti
samostatnost a flexibilita
předchozí praxe na obdobné pozici výhodou
řidičský průkaz skupiny B

 

Předpoklady pro výkon práce:

úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR (případně i cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

 

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti

jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a
o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (po dohodě lze dodat později)
ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu:   leden/únor 2015

Lhůta pro podání přihlášky:  do 2.1.2015

Způsob podání přihlášky:  písemně nebo osobně na adresu:                                                                                           

Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo technika místního hospodářství

 

 

V Rychnově u Jablonce nad Nisou 28.11.2014

                                                         

                                                                                        Mgr. Jan Tomsa

                                                                                  tajemník MěÚ

     

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.