Úřední deska

Veřejná vyhláška - Fliťarová Marcela

Eva Šulcová  31.05.2011 10:26

Na úřední desce od 31.05.2011 do 16.06.2011

   MĚSTSKÝ ÚŘAD V RYCHNOVĚ U JABLONCE NAD NISOU
          Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou , PSČ 468 02
 
Č.j.:
Vyřizuje: Šulcová
Telefon: 488880926
 
 
            
                                         V e ř e j n á    v y h l á š k a
 
Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou, vydaná v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, kterou Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou    o z n a m u j e , že paní
 
 
                          FLIŤAROVÁ Marcela                         
                                   Lužická 87                        
       468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
 
 
má na Městském úřadě v Rychnově u Jablonce nad Nisou, Husova 490, v I. poschodí v podatelně, u l o ž e n o u   tuto písemnost:
 
 
                                č.j.: MU/2331/2011 ze dne 25.5.2011                                                                                              
                                č.j.: MU/2332/2011 ze dne 25.5.2011
                                č.j.: MU/2333/2011 ze dne 25.5.2011
                                č.j.: MU/2334/2011 ze dne 25.5.2011
   
                                                                                              
Vzhledem k tomu, že není správci daně znám skutečný pobyt výše jmenovaného, přistoupil Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou v souladu s ust. cit. zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Pokud si jmenovaný výše uvedenou písemnost do stanovené lhůty nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.
 
 
Datum podpisu:
31.5.2011                                                                             Eva Šulcová
                                                                                referentka správního odboru
 
 
 
Vyvěšeno dne:  
Sejmuto dne:

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.