Volby

Oznámení o době a místě konání voleb

František Chlouba  20.08.2014 23:12

Na úřední desce od 20.08.2014 do 11.10.2014

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou

Ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 491/2001Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů v platném znění oznamuji:

1. Volby do zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou se uskuteční

dne 10.10.2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod.

a

dne 11.10.2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb do zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou pro všechny voliče v Rychnově u Jablonce nad Nisou je

obřadní síň Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou, Husova ulice č. 490.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, popřípadě průkazem o povolení k pobytu). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

6. Voliči budou hlasovací lístky dodány 3 dny přede dnem konání voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

V Rychnově dne 18. 8. 2014.

                                                                                        Ing. František Chlouba

                                                                                                 starosta města

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.