Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 14.3.2011

Jan Tomsa  23.03.2011 09:11

Na úřední desce od 23.03.2011 do 12.04.2011

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.3.2011

 

35/3/11 – Zastupitelstvo města schválilo záměr vypracovat Generel venkovního osvětlení a ukládá MěÚ poptat realizační firmy. O výběru vhodného realizátora projektu rozhodne zastupitelstvo na jednom z dalších zasedání.

 

36/3/11 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ nechat přepracovat studii víceúčelového sportovního hřiště tak, že namísto hřiště pro plážový volejbal bude univerzální hřiště a dvě odrazové stěny pro tenis a dále kolem celého sportoviště bude veden asfaltový pruh pro účely in-line bruslení.

 

37/3/11 – Zastupitelstvo města schválilo výdaje v položce opravy a udržování v paragrafu silnice s tím, že 300 tis. Kč bude určeno na opravy výtluků a další drobné výspravy a 280 tis. Kč na řešení parkoviště pro MŠ. Další pořadí oprav komunikací je stanoveno takto: 1) oprava mostu M5 za benzinovou pumpu 2) umístění retardéru v ulici Požárnická a dvou retardérů v ulici Ještědská 3) přechod pro chodce v ulici Ještědská včetně osvětlení 4) lávka u Tilie 5) úprava povrchu Lesní – Husova Občanská 6) Celoplošná výsprava komunikace za KSS LK k č.p. 46 (Liščí Jáma) 7) Částečná výsprava ul. Lužická (od kolejí směr rychlostní komunikace) 8) Oprava chodníku ul. Nám. Míru od č.p. 800 k mostu 9) Komunikace ul. Lužická u čp 115 (Brzek, Levinský) 10) Oprava krytu vozovky ul. Lužická podél náspu - propoj. Lužická x Údolní 11) Chodník v ul. Mlýnská - stoupání ke statkovým domům vč. zábradlí 12) Chodník - z ul. Spojovací k Rafandě 13) Celoplošná výsprava komunikace Hranice (od autobazaru směr Kokonín) II. Etapa 14) Výsprava parkoviště u Tilie 15) Chodník ul. Ještědská (od křižovatky Hřbitovní k řadovkám) 460 mb, úprava příkopu

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit podklady na výběrové řízení na opravy komunikací, tak aby byl dodavatel vybrán v termínu do 30.4.2011. Zastupitelstvo dále ukládá na další jednání připravit návrh řešení parku u čp. 800 s ohledem na plánovanou opravu chodníku od čp. 800 k mostu.

 

38/3/11 – Zastupitelstvo města rozhodlo povolit p. Jaroslavě Hanouskové splácení dluhu ve výši 83.873,50 Kč v měsíčních splátkách po 1.000,-Kč, splatných vždy do konce kalendářního měsíce, počínaje měsícem březen 2011. Nebudou-li splátky placeny včas nebo ve správné výši, ztrácí tímto dlužník výhodu splátek a zůstatek dluhu se stává splatným najednou.

 

39/3/11 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 2650/11 v k.ú. Rychnov paní Janě Staňkové za cenu 765,-Kč/m2 za účelem výstavby RD s tím, že z utržené ceny bude financován projekt a realizace inženýrských sítí v této lokalitě S paní Davidovou bude zároveň uzavřena dohoda, že složená záloha na koupi tohoto pozemku bude započtena ve prospěch paní Staňkové. Zastupitelstvo zároveň revokuje usnesení č. 103/10.

 

40/3/11 – Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 110 o výměře 118m2 v k.ú. Rychnov.

 

41/3/11 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 619/4 o výměře 167m2 za cenu 246,-Kč za m2 v k.ú. Pelikovice p. J. Vaňkovi.

 

42/3/11 – Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 609/1 v k.ú. Pelíkovice.

 

43/3/11 – Zastupitelstvo města schválilo dodatek č.1 ke kupní smlouvě o prodeji kanalizace ul. Komenského II. etapa. Text schváleného dodatku ke smlouvě tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

44/3/11 – Zastupitelstvo města schválilo řešení parkování u MŠ ve variantě č. 4 v Ještědské ulici a ukládá MěÚ nechat zpracovat projektovou dokumentaci, projednat s majiteli pozemku výměnu potřebné části pozemku a připravit podklady pro výběrové řízení na realizaci akce.

 

45/3/11 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ nechat zpracovat posouzení hodnoty bytů v čp. 472  pro jejich případný prodej realitní kanceláří ASYX.

 

46/3/11 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ a finančnímu výboru připravit rozpočtové opatření k využití prostředků z prodeje pozemků na Hranici na realizaci projektové dokumentace inženýrských sítí v této lokalitě.

 

Ing. František Chlouba                                                               RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

          starosta                                                                                          místostarosta

 

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.