Úřední deska

VV-Došek Lukáš

Božena Schrotzová  26.01.2011 13:38

Na úřední desce od 25.01.2011 do 08.02.2011

Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou

Správní odbor

Husova 490, 468 02  tel. 488 880 928

-------------------------------------------------------------

spis.zn. MUS/436/2010

Vyřizuje: Schrotzová

 

 

 

V e ř e j n á   v y h l á š k a

 

 

 

Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou, vydaná v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kterou Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou o z n a m u j e, že pan

 

Lukáš  D o š e k (1985)

Rychnov u Jablonce nad Nisou, Sokolská 212

4 6 8   0 2

 

má na Městském úřadě v Rychnově u Jablonce nad Nisou, Husova 490, v 1. poschodí v podatelně, u l o ž e n o u  tuto písemnost:

 

čj:MU/73/2011, spis.zn. MUS/436/2010 ze dne 05.01.2011

 

 

 

Vzhledem k tomu, že není správnímu odboru Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou znám pobyt výše jmenovaného, přistoupil Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou v souladu s ust. citovaného zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu města Rychnova u Jablonce nad Nisou. Pokud si jmenovaný výše uvedenou písemnost do stanovené lhůty nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

 

 

Datum podpisu:

25.01.2011

 

 

                                                                                       Božena Schrotzová

                                                                                 vedoucí správního odboru

 

Vyvěšeno dne: 25.01.2011

Sejmuto dne :

 

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.