Územní plánování

Oznámení o vydání 2. změny ÚP města Rychnova u Jbc.

Ing. Lucie Müllerová  20.12.2010 14:43

Na úřední desce od 20.12.2010 do 05.01.2011

 Zn.: 2.změna ÚP

 

 

 

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

                         

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Oznámení o vydání 2. změny územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

Oznamuje

 

v souladu s §6,  odst. 5c zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, za použití § 171 a následujících  zákona č. 500/2004 Sb. správní řád

 

 

vydání 2. změny územního plánu města  Rychnova u Jablonce nad Nisou formou opatření obecné povahy.

 

 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout od tohoto vyhlášení na těchto místech:

                                                       

-          na městském úřadě v Rychnově u Jablonce nad Nisou (stavební úřad – zejména v úředních dnech v pondělí a středu od 8.00 hodin do 17.00 hodin, popřípadě jiný domluvený termín),

-          na Krajském úřadě Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, Liberec 2 – Ing. Gabriela Šípková, XIII. patro, č.dveří 1330 (doporučuje se  předem domluvit termín a využít zejména úřední dny pondělí a středu od 8,00 do 11,30 hodin a od 12,30 do 17,00 hod.)

-          na internetových stránkách města Rychnov u Jablonce nad Nisou v odkazu úřední deska (http://www.rychnovjbc.cz)

 

 

 

Návrh 2.změny  Územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou řeší změnu funkčního využití pozemku p.č. 1782 ve prospěch ploch kategorie GF07 -  bydlení rodinné domy městské a příměstské. Vše v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení vyplývající ze stavebního zákona:

1.       Opatření obecné povahy o vydání 2. změny Územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou nabývá účinnosti patnáctým  dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

2.       Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..

Ing. František Chlouba

Starosta města Rychnova u Jablonce nad Nisou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:    ……………………..                                             Sejmuto dne:    …………………………

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.