Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 27.9.2010

Jan Tomsa  05.10.2010 14:51

Na úřední desce od 05.10.2010 do 21.10.2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 27. 9. 2010

 

107/10 – Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3, které je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva města s tím, že v paragrafu 3429 –Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol. 5171 –Opravy a udržování se navyšuje ze 155.000,-Kč na 185.000,-Kč.

 

108/10 – Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled do roku 2015 s tím, že kapitálové výdaje v letech 2014 a 2015 budou činit 1.800.000,-Kč.

 

109/10 – Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2011 částku 200.000,-Kč jako dotaci na provoz policejní stanice Policie ČR v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Zastupitelstvo zároveň ukládá starostovi města informovat obce ve spádovém obvodu místní služebny Policie ČR v Rychnově o záměru zrušit oddělení z důvodu úspory provozních nákladů ve výši cca 200 tis. Kč ročně a že město Rychnov u Jablonce nad Nisou je připraveno se na úhradě těchto nákladů podílet a vyzvat tyto obce, aby se také spolupodílely na úhradě provozních nákladů této stanice.

 

110/10 – Zastupitelstvo města se seznámilo se stanoviskem p. S. Holuba k navrhované kupní ceně pozemku č. 1126/1 v k.ú. Pelikovice a konstatuje, že na ceně ve výši 246,-Kč/m2 trvá.

 

111/10 - Zastupitelstvo města Rychnova revokuje usnesení č. 102/10 a zároveň uzavírá smlouvu o  o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci kabelová smyčka NN Rychnov – ul. Horská ppč. 816 v k.ú i obci Rychnov u Jbc n.N., za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

112/10 – Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl směny pozemku č. 819 v k.ú. Rychnov u Jablonce n.N. a ukládá MěÚ připravit návrh technického řešení umístění parkovacích stání na pozemku na pozemku č. 766 v k.p. Rychnov u Jablonce n.N., který je navrhován ke směně.

 

113/10 - Zastupitelstvo města Rychnova schválilo bezúplatný převod pozemků č. 424/1, 1478, 1479, 1495/1, 1504 a č. 1506 v k.ú. Pelíkovice od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města.

 

114/10 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1482/1 v k.ú. Rychnov

 

115/10 – Zastupitelstvo města Rychnova schválilo úhradu kupní ceny za prodej pozemků  č. 933/1, č. 934/1 a č. 936/1 v k.ú. Rychnov formou měsíčních splátek. Měsíční splátka bude činit 6.000,- Kč až do úplného uhrazení kupní ceny  s tím, že do 30.6.2011 bude uhrazena mimořádní splátka ve výši 300.000,- Kč, vše pod ztrátou výhody splátek. K zápisu do KN dojde až po zaplacení celé kupní ceny.

 

116/10 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje navýšení částky na havarijní a nutné opravy v paragrafu 3612 – Bytové hospodářství, pol. 5171 – Opravy a udržování z původní částky 200.000,- na 400.000,- Kč.

 

117/10 - Zastupitelstvo schvaluje uvolnění částky 9.816,- Kč z kapitoly zachování a

obnova kulturních památek na nutné havarijní opravy a čištění okapů a svodů na kostele sv.

Václava v Rychnově.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Chlouba                                                              RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D.

          starosta                                                                                         místostarosta 

 

Diskuze

  • 15. 10. 2010 20.27
    Dopbrý den, 112/10: uvažovali jste u tohoto bodu o více možných řešeních? Konkrétně parkovací místa.  …
  • 15. 10. 2010 18.23
    Dopbrý den, 112/10: uvažovali jste u tohoto bodu o více možných řešeních? Konkrétně parkovací místa.  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.