Veřejné soutěže

Profil zadavatele

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
Rychnov u Jablonce nad Nisou
468 02
Liberecký kraj
00262552

URL profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1e07b8e8-9464-4305-821c-716991f9bcf3

Zpět na přehled zakázek

Detailní přehled veřejné zakázky

Zrušení septiku u objektu Nová 655 a u objektu Náměstí Míru 635, Rychnov u Jablonce nad Nisou

Stavební práce
Zakázka malého rozsahu
Jedná se o zakázku malého rozsahu postavenou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je odstranění 2 septiků a přepojení kanalizace. Jedná se o zrušení nefunkčního septiku na ppč. 172/1 u objektu Nová 655 a následné vybudování zpevněné plochy pro parkovací stání osobních automobilů v souladu s vydaným povolením odstranění stavby MMJN ze dne 18.7.2018 pod č.j.: 62824/2018 a v souladu s položkovým rozpočtem. Dále se jedná o zrušení nefunkčního septiku na ppč. 27/1 u č.p. 635 a přepojení kanalizace v souladu s vydaným povolením odstranění stavby MMJN ze dne 14.11.2018 pod č.j.: 98812/2018, v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou spol. Aquaklimax, s.r.o., požadavky budoucího provozovatele (SČVK, a.s.) a v souladu s položkovým rozpočtem. Vše v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Součástí zakázky je dále zajištění dokladové složky, která bude obsahovat řádně vedený stavební deník, geodetické zaměření kanalizace, dokumentaci skutečného provedení stavby, protokol o likvidaci dopadů, revize kanalizace (vyčištění, proplach, vodotěsnost, kamerová zkouška), souhlasy s kolaudací stavby od dotčených správců IS a správních orgánů, doklady o shodě materiálů a souhlasy s kolaudací od vlastníků dotčených pozemků.

1 100 000,00 Kč
Rychnov u Jablonce nad Nisou
25.02.2019
25.02.2019
13.03.2019
16:00:00
45232400-6 Stavební práce na výstavbě kanalizace  

Zadáno

Dokumenty

NázevTypOdkazVloženo
Oznámení o výsledku VŘ http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001167.pdf 11.04.2019
Jan Dvořák
Smlouva o dílo http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001168.pdf 11.04.2019
Jan Dvořák
Výzva k podání nabídky http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001137.pdf 25.02.2019
Jan Dvořák
Krycí list nabídky doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001138.doc 25.02.2019
Jan Dvořák
Projektová dokumentace zip http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001139.zip 25.02.2019
Jan Dvořák
Výkaz výměr xlsx http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001140.xlsx 25.02.2019
Jan Dvořák
Návrh smlouvy o dílo doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001141.doc 25.02.2019
Jan Dvořák
Souhlas s odstraněním septiku u č.p. 635 http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001142.pdf 25.02.2019
Jan Dvořák
Souhlas s odstraněním septiku u č.p. 655 http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001143.pdf 25.02.2019
Jan Dvořák
Požadavky dotčených subjektů (SČVK) http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001144.pdf 25.02.2019
Jan Dvořák

Další informace

NázevTextVloženo

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.