Veřejné soutěže

Profil zadavatele

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
Rychnov u Jablonce nad Nisou
468 02
Liberecký kraj
00262552

URL profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1e07b8e8-9464-4305-821c-716991f9bcf3

Zpět na přehled zakázek

Detailní přehled veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky - úprava obslužné komunikace kolem areálu Pulečný č.p. 1, Rychnov

Stavební práce
Zakázka malého rozsahu
Jedná se o zakázku malého rozsahu postavenou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je úprava místní, obslužné komunikace kolem areálu Pulečný č.p. 1 na ppč. 1008, 1004/1 a 994/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Součástí stavby komunikace je úprava stávajícího vstupu a oplocení zahrady domu č.p. 509 (ppč. 1007/1), úprava odvodnění navržené komunikace a ochrana dotčených inženýrských sítí. Součástí zakázky je dále vyřízení případného zvláštního užívání komunikace pro vstup do vozovky III/28711 pro potřeby napojení navržené komunikace na silnici III. třídy a zajištění dopravně inženýrského opatření v dotčeném místě. Kompletní realizací zakázky se rozumí vybudování obslužné komunikace v souladu s projektovou dokumentací „Úprava místní obslužné komunikace, chodníku, oplocení v Rychnově u JBC“, vypracovanou Jaroslavem Nechanickým, položkovým rozpočtem a zadávací dokumentací. Součástí zakázky je také zajištění dokladové složky, která bude obsahovat řádně vedený stavební deník, geodetické zaměření dokončené komunikace a dotčených inženýrských sítí, dokumentaci skutečného provedení stavby, protokol o likvidaci dopadů, souhlasy s kolaudací stavby od dotčených správců IS a správních orgánů včetně Policie ČR, doklady o shodě materiálů, souhlas s kolaudací od správce komunikace III/28712 a souhlasy s kolaudací od vlastníků dotčených pozemků.

635 000,00 Kč
Rychnov u Jablonce nad Nisou
31.01.2019
31.01.2019
20.02.2019
16:00:00
45233123-7 Výstavba vedlejších komunikací 

Zrušeno

Dokumenty

NázevTypOdkazVloženo
Oznámení o zrušení soutěže http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001169.pdf 29.04.2019
Jan Dvořák
Oznámení o výsledku VŘ http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001145.pdf 18.03.2019
Jan Dvořák
Výzva k podání nabídky http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001130.pdf 31.01.2019
Jan Dvořák
Krycí list nabídky doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001131.doc 31.01.2019
Jan Dvořák
Prohlášení o splnění základní způsobilosti doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001132.doc 31.01.2019
Jan Dvořák
Výkaz výměr xls http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001133.xls 31.01.2019
Jan Dvořák
Projektová dokumentace zip http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001134.zip 31.01.2019
Jan Dvořák
Návrh smlouvy o dílo doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001135.doc 31.01.2019
Jan Dvořák

Další informace

NázevTextVloženo

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.