Veřejné soutěže

Profil zadavatele

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
Rychnov u Jablonce nad Nisou
468 02
Liberecký kraj
00262552

URL profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1e07b8e8-9464-4305-821c-716991f9bcf3

Zpět na přehled zakázek

Detailní přehled veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky - oprava dešťové kanalizace Nádražní I. etapa

Stavební práce
Zakázka malého rozsahu
Jedná se o zakázku malého rozsahu postavenou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je vybudování dešťové kanalizace na ppč. 207, 205, 149 a 516 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou pro odvodnění části ulice Nádražní mezi ulicemi Občanská a Nová. Předpokládaná zpevněná plocha k odvodnění činí cca 3670 m2. Jedná se o dešťovou kanalizaci PVC DN 300 SN 8 v celkové délce 182,8 m se sedmi revizními šachtami. Navržená kanalizace bude zaústěna přes stávající kamenné opevnění do levého břehu vodního toku Maděrka. Součástí stavby kanalizace bude také příprava pro navržené kanalizační přípojky k uličním vpustím UV1 až UV5. Kanalizační šachty budou opatřeny otvory pro navrhované připojení kanalizačních přípojek a následně vhodně zaslepeny. Zároveň bude na kanalizaci osazena odbočka pro UV 2, která bude opět vhodně zaslepena. Kanalizační přípojky a uliční vpusti nejsou součástí zakázky. Konstrukce a kryty vozovek budou obnovené do původního stavu. Součástí zakázky je vyřízení zvláštního užívání komunikace pro vstup do vozovky a zajištění dopravně inženýrského opatření v dotčeném místě. Kompletní realizací díla se rozumí vybudování kanalizace v souladu s projektovou dokumentací „Dešťová kanalizace v ul. Nádražní, Rychnov u Jablonce nad Nisou – I. etapa“ vyhotovenou spol. AquaKlimax s.r.o., Husova 21/13, 460 01 Liberec, položkovým rozpočtem a zadávací dokumentací. Součástí zakázky je dále zajištění dokladové složky, která bude obsahovat řádně vedený stavební deník, geodetické zaměření kanalizace, dokumentaci skutečného provedení stavby, protokol o likvidaci dopadů, revize kanalizace (vyčištění, proplach, vodotěsnost, kamerová zkouška), souhlasy s kolaudací stavby od dotčených správců IS a správních orgánů, doklady o shodě materiálů, souhlas s kolaudací od správce komunikace III/28712 a souhlasy s kolaudací od vlastníků dotčených pozemků.

900 000,00 Kč
Rychnov u Jablonce nad Nisou
30.01.2019
30.01.2019
20.02.2019
16:00:00
45232400-6 

Zadáno

Dokumenty

NázevTypOdkazVloženo
Oznámení o výsledku VŘ http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001146.pdf 18.03.2019
Jan Dvořák
Doplňující informace č. 1 http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001136.pdf 14.02.2019
Jan Dvořák
Výzva k podání nabídky http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001124.pdf 30.01.2019
Jan Dvořák
Krycí list nabídky doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001125.doc 30.01.2019
Jan Dvořák
Prohlášení o splnění základní způsobilosti doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001126.doc 30.01.2019
Jan Dvořák
Výkaz výměr xls http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001127.xls 30.01.2019
Jan Dvořák
Projektová dokumentace zip http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001128.zip 30.01.2019
Jan Dvořák
Návrh smlouvy o dílo doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001129.doc 30.01.2019
Jan Dvořák

Další informace

NázevTextVloženo

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.