Veřejné soutěže

Profil zadavatele

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
Rychnov u Jablonce nad Nisou
468 02
Liberecký kraj
00262552

URL profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1e07b8e8-9464-4305-821c-716991f9bcf3

Zpět na přehled zakázek

Detailní přehled veřejné zakázky

Obnova mostu M-08, Rychnov u Jablonce nad Nisou - II. výzva

Stavební práce
Zakázka malého rozsahu
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je obnova mostu M-08 při místní komunikaci Údolní, na ppč. 415 a 312 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Jedná se o přebudování stávajícího propustku o třech troubách 1200 mm na železobetonový polorám o tloušťce 300 mm a o světlé výšce 1235 mm. Veřejná zakázka bude realizována v souladu s projektovou dokumentací „Obnova mostu M-08, Rychnov u J. n. N. na p.p.č. 415, 312, k.ú. Rychnov u Jablonce n.N.“ vyhotovenou projekční a statickou kanceláří KH Mosty, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, hlavní inženýr projektu Ing. Naděžda Hájková, odpovědný zástupce Ing. David Mareček ČKAIT 0501040. Dále pak v souladu se stavebním povolením č.j: 17261/2017 ze dne 27.2.2017, vydaným Magistrátem města Jablonec nad Nisou a výkazem výměr. Součástí veřejné zakázky je zajištění dopravně inženýrského opatření v dotčeném místě a zajištění veškerých dokladů, revizí a souhlasů (souhlasy správců dotčených IS a vlastníků dotčených pozemků, souhlas Povodí Labe apod.) potřebných pro řádnou kolaudaci stavby.

1 223 000,00 Kč
Rychnov u Jablonce nad Nisou
20.07.2018
20.07.2018
01.08.2018
16:00:00
44212100-0 Mosty 

Ukončeno

Dokumenty

NázevTypOdkazVloženo
Dodatek č. 1 k SOD http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001172.pdf 15.05.2019
Jan Dvořák
Dodatek č. 2 k SOD http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001173.pdf 15.05.2019
Jan Dvořák
Smlouva o dílo http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001119.pdf 14.11.2018
Jan Dvořák
Oznámení o výsledku VZ http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001118.pdf 22.08.2018
Jan Dvořák
Výzva k podání nabídky http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001106.pdf 20.07.2018
Jan Dvořák
Krycí list nabídky doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001107.doc 20.07.2018
Jan Dvořák
Prohlášení o splnění základní způsobilosti doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001108.doc 20.07.2018
Jan Dvořák
Výkaz výměr xlsx http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001109.xlsx 20.07.2018
Jan Dvořák
Projektová dokumentace - výkresová část zip http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001110.zip 20.07.2018
Jan Dvořák
Projektová dokumentace - dokladová část 1 zip http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001112.zip 20.07.2018
Jan Dvořák
Projektová dokumentace - dokladová část 2 zip http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001113.zip 20.07.2018
Jan Dvořák
Projektová dokumentace - dokladová část 3 zip http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001114.zip 20.07.2018
Jan Dvořák
Návrh smlouvy o dílo doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001115.doc 20.07.2018
Jan Dvořák

Další informace

NázevTextVloženo

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.