Veřejné soutěže

Profil zadavatele

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
Rychnov u Jablonce nad Nisou
468 02
Liberecký kraj
00262552

URL profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1e07b8e8-9464-4305-821c-716991f9bcf3

Zpět na přehled zakázek

Detailní přehled veřejné zakázky

Rychnov - splašková stoka Lužická - Údolní

Stavební práce
Zakázka malého rozsahu
Jedná se o zakázku malého rozsahu postavenou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizace určené k odvedení splaškových odpadních vod ze stávajících nebo ke stavbě navržených rodinných domů v ulici Lužická a Údolní, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Jedná se o splaškovou stoku KTH DN 300 v celkové délce 236 m s osmi revizními šachtami. Navržená stoka bude napojena do stávající splaškové stoky PVC DN 400 ve stávající revizní šachtě na ppč. 242 a sice prostřednictvím spadištního kusu, který bude zaústěn 20 cm nade dnem stoky. V úseku km 0,022 – 0,033 bude potrubí uloženo v tepelné izolaci TUBEX tl. 15 mm. V úseku 0,000 – 0,021 bude terén dostatečně zvýšen budováním zpevněné komunikace v rámci jiné stavby (kanalizace pro areál TRW). Konstrukce a asfaltový kryt dotčených komunikací budou obnoveny v souladu s TP. Zakázka bude realizována v souladu s projektovou dokumentací „Rychnov – splašková stoka Lužická – Údolní“ vyhotovenou Ing. Zdeňkem Hudcem, ČKAIT 0500390, a výkazem výměr. Dále pak v souladu se stavebním povolením sp.zn.: 4545/2017SPR/OŽP/PA ze dne 1.3.2018 (Právní moc ke dni 4.4.2018), vydaným Magistrátem města Jablonec nad Nisou. Součástí zakázky je zajištění dopravně inženýrského opatření v dotčeném místě.

1 725 000,00 Kč
Rychnov u Jablonce nad Nisou
12.06.2018
12.06.2018
27.06.2018
16:00:00
45232400-6 

Ukončeno

Dokumenty

NázevTypOdkazVloženo
Dodatek č. 3 k SOD http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001179.pdf 29.05.2019
Jan Dvořák
Dodatek č. 1 k SOD http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001176.pdf 15.05.2019
Jan Dvořák
Dodatek č. 2 k SOD http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001175.pdf 15.05.2019
Jan Dvořák
Oznámení o výsledku VZ http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001116.pdf 20.07.2018
Jan Dvořák
Smlouva o dílo http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001117.pdf 20.07.2018
Jan Dvořák
Výzva k podání nabídky http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001084.pdf 12.06.2018
Jan Dvořák
Krycí list nabídky doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001085.doc 12.06.2018
Jan Dvořák
Prohlášení o splnění základní způsobilosti doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001086.doc 12.06.2018
Jan Dvořák
Výkaz výměr xlsx http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001087.xlsx 12.06.2018
Jan Dvořák
Projektová dokumentace zip http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001088.zip 12.06.2018
Jan Dvořák
Stavební povolení http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001089.pdf 12.06.2018
Jan Dvořák
Návrh smlouvy o dílo doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000001090.doc 12.06.2018
Jan Dvořák

Další informace

NázevTextVloženo

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.